bosanski/srpski
Inhalt

Pregled

Standard Content Module
Oko 480 kompanija u Austriji radi u medicinsko-tehničkom sektoru. Oni generišu godišnji promet veći od sedam milijardi eura i predstavljaju važan, međunarodno orijentisani dio austrijske privrede. Pored globalno uspješnih kompanija s tradicijom, postoje i izuzetni startup-i, npr. u oblasti IT-a za zdravstvenu zaštitu.
listen

Uređaji medicinske tehnologije i srodnih tehnologija oduvijek su bili bitan dio austrijske biomedicinske industrije. Područja djelovanja ovog sektora vrlo su raznolika i kreću se od testova za provjeru šećera krvi pa sve do invalidskih kolica, od CT skenera do injekcija. Na međunarodnom tržištu austrijska preduzeća su zastupljena s medicinskom tehnikom, farmaceutikom, repromaterijalom, ali i inženjeringom i uslugama. 

U okviru sektora kojeg karakteriziraju specijaliziranost i inovacija, kupci iz cijelog svijeta imaju koristi od know-howa i istraživačkih struktura svojih austrijskih partnera. Međutim, sve više se koriste i zdravstvene usluge u Austriji, bilo da se radi o operacijama, rehabilitaciji ili preventivnoj medicini i wellnessu.

Specijalni know-how

Elektromehanička medicinska tehnika u ovom sektoru igra istaknutu ulogu. U njene ponuđače se ubrajaju kompanije koje se fokusiraju na EKG uređaje ili EEG mjerne instrumente. Mnoge medicinske kompanije su se specijalizirale za razvoj i isporuku softvera za medicinu, telemedicinu i e-zdravlje. U proizvode kompanija se ubrajaju na primjer: softverska rješenja koja osoblju klinike omogućavaju lokalizaciju i praćenje pacijenata u realnom vremenu, kao što su poziv u hitnom slučaju i sistemi zaštite za dezorijentirane pacijente.

Austrijski naučnici  i industrije su na samom čelu, naročito na području aktuelnog razvoja ultrazvuka i tomografije magnetskom rezonancom (MR). Oni razvijaju rješenja za kliničke radne procese i dijagnostičke slike koja počivaju na IT-u, te sisteme koji služe za unos i obradu slika u bolnicama i zdravstvenim ustanovama.

Stručnost za medicinska rješenja

Jedan od vodećih ponuđača medicinsko-tehničkih rješenja i usluga u Austriji objedinjuje stručnost za sisteme slikovne dijagnostike i farmaceutska istraživanja i razvoj. 

U Austriji je kod kuće i tehnološki vodeće preduzeće na području slušnih rješenja koja se mogu implantirati. Ovo preduzeće, koja ima iza sebe 30 godina fokusiranih istraživanja, je na samom vrhu u proširenju tehničkih i znanstvenih osnova na području slušnih implantata. 

Svjetski tržišni lider za mikrostrukturirane polimerne čipove raspolaže certificiranim proizvodnim pogonom u Austriji i pokriva cijeli lanac novostvorene vrijednosti, od razvoja preko proizvodnje i osiguranja kvaliteta pa sve do logistike. Pri tome su ispunjeni svi regulatorni preduvjeti ciljnih tržišta. 

Jedno austrijsko high-tech preduzeće ubraja se među vodeće sudionike na svjetskom tržištu u području sigurnosne tehnike i komunikacije za bolnice i domove za starije osobe. Razvija, proizvodi i prodaje, između ostaloga, uređaje za pozivanje medicinske sestre koji olakšavaju radnu svakodnevicu osoblja za njegu u bolnicama i domovima za starije osobe i omogućavaju pacijentima da u svakom trenutku mogu pozvati pomoć. Međunarodnu umreženost garantiraju društva-kćeri u Poljskoj, Švedskoj i Mađarskoj, te predstavništva u Češkoj, Slovačkoj i Rusiji. 

Jedno inovativno tradicionalno preduzeće iz Austrije razvija transportna rješenja po mjeri za prevoz, između ostaloga, uzoraka krvi i lijekova, te na taj način doprinosi osiguranju optimalne njege za pacijente. Sestrinski pultovi, laboratoriji i apoteke imaju koristi od smanjenja manuelnih rutinskih radova, kontinuiranog praćenja transporta i izbjegavanja izvora grešaka. Direktna povezanost s robotima u apotekama i laboratorijske linije omogućavaju više vremena, bolju sigurnost i kvalitet prilikom njege pacijenata.

Jedno austrijsko preduzeće već više od 145 godina razvija, proizvodi i optimizira vozila hitne pomoći. Godišnje se proizvede i isporučuje preko 1.000 vozila. Ovaj ponuđač ima podružnice u Njemačkoj, Slovačkoj i Rumuniji. Osim toga raspolaže i svjetskom mrežom prodajnih partnera.

Budućnost

Kao interdisciplinarno područje, zdravstveno poduzetništvo današnjice obuhvata mnogo drugih područja djelatnosti zajedno sa djelatnostima koje su direktno orijentirane na pacijenta. Imajući u vidu demografske promjene, „zdravlje“, kao dobro, danas ima sve veći značaj, a tržišta i ekonomske grane se mijenjaju iz temelja. Traže se inovativni medicinski proizvodi koji garantiraju optimalnu brigu o pacijentima kod kuće i koji povećavaju kvalitet života dotičnih osoba. 

Digitalizacija je važan impuls za tehnološke inovacije na području umrežene i mobilne brige o zdravlju. Connected Healthcare daje nove poticaje i rješenja koja će medicinsku njegu sutrašnjice okrenuti naglavačke. Zdravlje može biti pokretač najvećeg inovacijskog i tehnološkog pomaka u budućnosti.