bosanski/srpski
Inhalt

BROJEVI I ČINJENICE

Standard Content Module
Brzo i precizno se informišite o privredi, globalnoj ulozi i međunarodnom angažmanu Austrije: pomoću ovih brojeva i činjenica ćete sebi stvoriti pregled o ovoj zemlji i njenoj privredi.