bosanski/srpski
Inhalt

Pregled

Standard Content Module
U Austriji se nalaze ne samo najveće podzemno nalazište rude volframa zapadne hemisfere, najveće nalazište talka u centralnoj Evropi i najveće nalazište siderita u svijetu. Odatle je i vodeći svjetski proizvođač vatrostalnih proizvoda i lider u tehnologiji korišćenja recikliranog materijala kod mineralnih resursa. Industrija na održiv način dobija sirovine i proizvodi proizvode u različitim oblicima - inovativno, ekonomično, a takođe i prema iznimno specifičnim potrebama kupaca.
listen

Sirovine za svakodnevni život

Nema proizvoda bez mineralnih sirovina, ni jednog dana bez mineralnih sirovina. Bez mineralnih sirovina ne bi bilo kuća, vozova, puteva, novina, ali ni kompjutera ni mobilnih telefona. Austrijski sektor rudarstva vadi sirovine visokog kvaliteta koje se dalje prerađuju u proizvode koji su traženi u cijelom svijetu. Samo jedan primjer: željezni tinjac se koristi u premazima protiv hrđe diljem svijeta, od Bosforskog mosta u Turskoj pa do mosta Harbour Bridge u Sydneyu.

Iako se radi o relativno malom austrijskom sektoru, proizvodne količine pojedinih sirovina su poprilične u svjetskim razmjerama. Austrija je u proizvodnji magnezita na petom mjestu na svijetu, u proizvodnji volframa na sedmom, a u proizvodnji magnezijevog silikata na jedanaestom mjestu.

U okviru ove industrijske djelatnosti vade se i prerađuju mineralne sirovine kao što su rude (željezna ruda, volfram, željezni tinjac) i industrijski minerali (magnezit, sol, magnezijev silikat, grafit, kaolin i dr.) u skladu sa specifikacijama konkretnih kupaca, a djelimično se nude i usluge specifične za svakog kupaca na kraju životnog ciklusa proizvoda.

Austrijsko rudarstvo dobiva mineralne sirovine u više od 1.200 površinskih kopova (površinski kopovi, kamenolomi, „šljunčare“) i 40 podzemnih kopova. Među visoko specijaliziranim austrijskim preduzećima nalaze se i lideri na svjetskom tržištu i tehnološki lideri. Ovi proizvodi su traženi u cijelom svijetu zbog svojih specifičnih karakteristika.

Primjer vatrostalne industrije

Austrijska vatrostalna industrija pobuđuje pažnju svojim posebnim rješenjima: vatrostalni proizvodi za „clean steel“, 3D štampu, simulacijski programi za cjelokupne proizvodne linije u industriji za kupce (simulacija protoka); te tehnološke usluge su svjetski priznatog kvaliteta. Austrijska industrija ima posebno mjesto u području energetske učinkovitosti i inovacija u recikliranju.

Primjer talka

Jedno austrijsko preduzeće koje dobiva talk razvilo je poseban postupak kojim se proizvodi najfiniji mljeveni prah od željeznog tinjca s izvanrednim svojstvima za proizvođače plastike. On se preporučuje kupcima u kompaktnom obliku u cijelom svijetu. Preduzeće pruža vrhunske tehnološke usluge na polju mlaznog mljevenja i u traženju logističkih rješenja za ove inovativne sirovinske proizvode.

Održivost

Austrijske kompanije za dobivanje sirovina uspostavljaju trendove u postupanju s prirodnim resursima. Pravni zahtjevi za industrijska preduzeća, certifikacije i interne smjernice unutar preduzeća ili koncerna zajedno utiču na preduzeća i osiguravaju održivost u postupanju sa sirovinama u rudarstvu.

Prilikom vađenja sirovina nastoji se, ako je ikako moguće, u potpunosti ukloniti jalovina. Rekultivacija i/ili renaturalizacija površinskih kopova doprinosi zaštiti okoline. Ako je moguće, primjenjuje se recikliranje radi očuvanja primarnih sirovina. Isto tako se uzimaju u obzir ekološko-politički aspekti prilikom korištenja drugih resursa, kao što su energija i sredstva za proizvodnju. Da se ne zaboravi: mineralne sirovine su i osnova za energetsku učinkovitost i neškodljivost proizvoda koji se od njih dobivaju po okolinu.

Obrazovanje

U Austriji ima nekoliko mogućnosti za obrazovanje stručnjaka koji će se zaposliti u rudarstvu: