bosanski/srpski
Inhalt

Pregled

Standard Content Module
U Austriji se pomoću sistema ARA i termičkog recikliranja otpada sirovine već dugi niz godina koriste na održiv način. Iz Austrije je i lider na svjetskom tržištu tehnike za mjerenje kvaliteta vode. Tehnologije za zaštitu okoliša ima dugu tradiciju u ovoj zemlji bogato obdarenoj prirodnim resursima i netaknutom prirodom. A one imaju i dobar položaj u privredi. Jedno radno mjesto u tehnologijama za zaštitu okoliša stvara još dva radna mjesta u klasičnoj industriji.
listen

Kad se govori o energetskoj i ekološkoj tehnologiji, radi se o osiguranju resursa i o rješenjima koja ne škode klimi i okolini. U Austriji postoji jedinstvena kombinacija inovacijskih, tehnoloških i tržišnih lidera na području obnovljivih energija i ekoloških tehnologija. Ljudi su ovdje na društvenoj i političkoj razini počeli shvatati već početkom 1970-ih godina da je zaštita okoline važan faktor za održavanje kvaliteta života. Pri tome kupci iz cijeloga svijeta nalaze u Austriji tehnološki usavršena rješenja za pitanja budućnosti. Na primjer:

  • zbrinjavanje otpada, recikliranje, termička obrada, priprema biogenih ostataka;
  • očuvanje i mjerenje čistog vazduha;
  • opskrba vodom, priprema vode, čišćenje pitke vode.

Sektor je inovativan i okrenut izvozu, preduzeća uvijek nastoje naći praktična rješenja. Održivo upravljanje i pokušaj održavanja cikličkog kretanja materijala su pri tome vrlo značajni.

Ekološka tehnologija kao ekonomski faktor

Austrijski sektor ekološke tehnologije sastoji se većinom od malih i srednje velikih preduzeća i doživljava izuzetno brzi tehnički razvoj. Ovu dinamiku potiču i specifične zakonske mjere. 

Ekološke inovacije neposredno i pozitivno utiču na ekonomiju, od čega imaju koristi kupci austrijskih specijalista. Naročito na području recikliranja na tržištu stalno ima nešto novo što onda pokreće čitave ekonomske grane. U Austriji postoji visok nivo recikliranja stakla, papira, metala i biogenih tvari. Stepen recikliranja komunalnog otpada iznosi oko 60%. Austrijska preduzeća posjeduju know how za tehnologije, logističke i organizacijske procese i usluge koji su potrebni za to. 

Tehnologija budućnosti s istorijom

Već više od 100 godina austrijska preduzeća prate aktuelna kretanja zahvaljujući inovativnim zelenim tehnologijama. Kaplanova turbina, koju je 1913. godine razvio austrijski inženjer Viktor Kaplan, danas je još uvijek pogonska tehnologija na području hidroenergije. Solarna termalna energija započela je u Austriji svoj pobjedonosni pohod, a sistemi i tehnologije recikliranja iz Austrije se koriste u cijelom svijetu. 

Sve do početka vijeka težište austrijskih preduzeća na području razvoja je bilo na zaštiti voda, očuvanju čistog vazduha i upravljanju otpadom. Danas su dokazane tehnologije u ovim područjima tražene u cijelom svijetu. Aktuelna područja kojima se austrijska preduzeća danas bave su stalna optimizacija procesa recikliranja, inovativni

pristupi pripremi vode i biološkom pročišćavanju vode. 

Ekološke tehnologije koje vodi znanje

Obrazovanje u sektoru ekoloških tehnologija igra veliku ulogu, jer ekološka tehnologija treba stručnjake s mnogih područja. Jedan primjer za angažman Austrije u stvaranju nove generacije stručnjaka je obrazovanje za profesionalce na području bioresursa na Tehničkom univerzitetu u Grazu (TU Graz). Ovaj tehnički univerzitet zajedno s 13 naučnih i ekonomskih partnera iz pet zemalja, između ostalog i s Green Tech Cluster Styria, izrađuje programe za dva nova diplomska studija na području bioresursa. Evropska mreža za održive energije, kratko „eseia“, podupire razvoj novih industrijskih zanimanja „Biorefinery Engineer“ i „Bioressource Value Chain Manager“.listen