bosanski/srpski
Inhalt

Pregled

Standard Content Module
Godine 1951. u austrijskoj pokrajini Tirol, ispisana je istorija medicine. Tamo su istraživači otkrili i proizveli prvi penicilin koji je otporan na kiseline. Danas, oko 190 miliona pakovanja lijekova napusti fabriku ovog farmaceutskog pionira svake godine, i taj pogon je jedan od najvećih proizvođača antibiotika na svijetu. Austrijske kompanije za biotehnologiju su među vodećim međunarodnim akterima u razvoju vakcina i novih aktivnih farmaceutskih supstanci za bolesti opasne po život. Njihova stopa istraživanja je 21%.
listen

Biotehnologija se ubraja u „ključne tehnologije“ i u cijelom svijetu pripada najjačim rastućim sektorima. I u Austriji se investira u ovaj sektor kako bi se poticao razvoj biotehnoloških lokacija. 

Austrijska preduzeća u sektoru biotehnologije imaju težište rada prije svega na crvenoj biotehnologiji, tj. primjeni u medicini, farmaceutici, te se koncentriraju na aktivne farmaceutske sastojke, dijagnostiku i nove terapije. Austrijska preduzeća su također zastupljena na području bijele biotehnologije s proizvodima kao što su enzimi i dodaci hrani.

Austrija je na području evropske biomedicinske nauke središnja adresa koja je međunarodno priznata kao važan izvor lijekova, tehnologija i usluga. Biomedicinska nauka u Austriji je jako razgranata i obuhvata mala i velika preduzeća, te čitav niz međunarodnih koncerna koji ovdje imaju sjedište ili raspolažu proizvodnim pogonima. 

Zadivljujući faktor na području biomedicinske nauke u Austriji je visok stepen saradnje između proizvođača, dobavljača i ponuđača usluga, a oni su svi smješteni na relativnom malom prostoru, zbog čega su rezultati zaista „Made in Austria“.

Faktori uspjeha

Izvrsnost austrijske radne snage, renomirani vrhunski kvalitet austrijskog obrazovnog sistema, izvanredan status njenih istraživačkih institucija, te odlična infrastruktura bitni su faktori za biomedicinsku nauku u Austriji. U cijeloj Austriji ima nekoliko tehnoloških parkova, osnivačkih centara i inicijativa za transfer tehnologije zahvaljujući kojima je zagarantiran rast nacionalne industrije i kojima se privlači veliki broj etabliranih multinacionalnih koncerna.

Vrhunska istraživanja na austrijskim univerzitetima su najvažniji izvor za transfer tehnologija mladim preduzećima kojih na području biomedicinske nauke ima sve više i više. Izvanredna infrastruktura i blizina rastućim tržištima nude najbolje uvjete za biomedicinska preduzeća u Austriji. U Beču su koncentrirane naučne aktivnosti; tu se nalaze razvojne kompanije i etablirana preduzeća na području biomedicinske nauke. Zajedno sa univerzitetima i istraživačkim institucijama, postojeći potencijal u području biomedicinske nauke se može iskoristiti na najbolji mogući način.

Jake strane potrebne za budućnost

Austrijske jake strane su naročito u istraživanju novih vakcina i lijekova za liječenje dosada neizlječivih bolesti i za suzbijanje novih uzročnika bolesti i smrtonosnih infekcija.

Austrijske firme provode istraživanja na području dosada poznatih civilizacijskih oboljenja, kao što su dijabetes i rak, te razvijaju lijekove koji odgovaraju demografskim promjenama. 

Promjenom paradigme u savremenom zdravstvu fokus će u budućnosti biti na personaliziranoj medicini, zbog čega će se pacijenti liječiti ciljano, te će se na taj način smanjiti rashodi za zdravlje i liječenje.

Primjeri razvoja

Jedno bečko preduzeće razvilo je imunoterapiju koja počiva na antitijelu i ima oznaku za lijek „orphan“ za liječenje pedijatrijskog neuroblastoma. Terapija je razvijena u saradnji s akademskom mrežom u koju spada i centar za istraživanje dječjih karcinoma St. Anna u Beču.

Jedno austrijsko biotehnološko poduzeće isporučuje inovativna cjepiva po mjeri za terapijsko liječenje hroničnih bolesti kao što Alzheimer, Parkinson, arterioskleroza, visoki krvni pritisak ili dijabetes.

Od 1909. godine tablete ugljena iz Austrije pod nazivom „Eucarbon“ pojam su u cijelom svijetu. Osim stalnog daljnjeg razvoja i poboljšanja proizvoda, uska saradnja s izvoznim partnerima i posvećenost timskom radu su dio recepta za uspjeh proizvođača.

Jedno porodično preduzeće sa sjedištem u Korneuburgu, Austrija, koje je aktivno na međunarodnom planu, posvetilo se zadaći da razvojem, istraživanjem i uvođenjem inovativnih proizvoda na području estetske dermatologije da svoj doprinos poboljšanju opće dobrobiti. Preduzeće je globalni igrač i prodaje svoje proizvode u 110 zemalja. 

Jedna MedTech razvojna kompanija sa sjedištem u Beču razvila je analizu slike kojom se putem kamere na pametnom telefonu mogu pregledati oboljenja kože. Fotografije se upoređuju s bazom podataka na Webu; cilj je da se smanji broj pacijenata na kliničkim ispitivanjima, smanje troškovi i ubrza razvoj samih lijekova.