bosanski/srpski
Inhalt

Impresum

listen

Objava u skladu s članom 25. Zakona o medijima

Sjedište

Privredna komora Austrije / Wirtschaftskammer Österreich (WKÖ)
ADVANTAGE AUSTRIA
Wiedner Hauptstraße 63
1045 Vienna
Austria
contact@advantageaustria.org

Ovlašteni predstavnik: Dr. Harald Mahrer, predsjednik

Područje djelovanja

ADVANTAGE AUSTRIA je sa svojom mrežom ureda širom svijeta austrijska agencija za internacionalizaciju. U okviru zakonskog naloga Privredne komore Austrije (WKÖ) ADVANTAGE AUSTRIA je najveći austrijski ponuđač usluga i davatelj impulsa za sve međunarodne privredne aktivnosti. ADVANTAGE AUSTRIA je zakonski zastupnik interesa austrijskih članova u zemlji i u inostranstvu.

Usmjerenje web stranice („urednička politika“)

Poticanje ciljeva područja djelovanja


Zbog tehničkih svojstava interneta ne možemo preuzeti odgovornost za autentičnost, ispravnost i potpunost objavljenih informacija. Isto tako ne preuzimamo odgovornost za raspoloživost niti za rad određene stranice kao ni za njezin sadržaj.

Svako jamstvo za neposredne, posredne i ostale štete, neovisno o njihovim uzrocima koji proizlaze iz korištenja ili nedostupnosti podataka i informacija s ove stranice, ukoliko je to zakonski dopušteno, je isključeno.
Sadržaj ove stranice je autorski zaštićen. Informacije su namijenjene samo osobnoj upotrebi. Svaka daljnja upotreba posebno pohranjivanje u bazama podataka, umnožavanje i svaki oblik komercijalnog korištenja kao i prosljeđivanje trećim osobama – kako u dijelovima tako i u obrađenom obliku – je bez suglasnosti odgovarajuće organizacije, strogo zabranjeno. Pojedinačni sadržaji ove platforme su stavljeni na raspolaganje od strane kooperacijskih partnera. Ovi sadržaji su označeni povezanim logotipovima i ne označavaju nužno mišljenje WKÖ / ADVANTAGE AUSTRIA.
Hiperlinkovi na www.advantageaustria.org/ . su dobrodošli. Svako povezivanje pojedinačnih stranica u tuđe okvire je zabranjeno.

Napomena o ravnopravnosti spolova

Sve izjave i oblici pisanja na www.advantageaustria.org i u svim dokumentima koji se mogu skinuti su napisani (smišljeni) kao spolno neutralni i kao takve ih je potrebno interpretirati. Tako se pod npr. pojmom „dobavljač“ uvijek misli i na „dobavljačicu“. Odustali smo od oblika pisanja „dobavljač/-ica“ zbog bolje čitljivosti tekstova.