bosanski/srpski
Inhalt

Anketa o stanju ekonomije u bih

Trgovinski odjel austrijske ambasade je i ove godine sproveo anketiranje austrijskih podružnica u Bosni i Hercegovini kako bi se procijenila ekonomska situacija i učinci ekonomske krize izazvane pandemijom Covid19.
listen

Trgovinski odjel austrijske ambasade i ove godine sproveo anketiranje austrijskih podružnica u Bosni i Hercegovini kako bi se procijenila ekonomska situacija i učinci ekonomske krize izazvane pandemijom Covid19. 

Kao što je i očekivano većina kompanija je pogođena ekonomskom krizom izazavnom pandemijom u ovoj godini. Samo 16% anketiranih očekuje da će se situacija iduće godine popraviti. 

Detaljne rezultate ankete možete preuzeti na ovoj stranici pod datotekama za preuzimanje.