bosanski/srpski
Inhalt

REZULTATI NAŠE ONLINE ANKETE ABC INDIKATOR ZA BOSNU I HERCEGOVINU

Anketa ABC Indikator provedena je u oktobru 2021. među austrijskim investitorima u Bosni i Hercegovini

listen

U oktobru 2021. je opet došao red na našu anketu ABC indikator. Ova anketa se paralelno provodi među austrijskim firmama kćerima od 2016 godine, kako bi se doznalo kakva atmosfera vlada među austrijskim investitorima. U ovogodišnjoj anketi su učestvovala 53 sudionika (firme) iz Bosne i Hercegovine. Od tog broja 40% se bavi trgovinom, 26% proizvodi u Bosni i Hercegovini, a 34% se bavi uslužnim djelatnostima.

 

Na pitanje kako da stanovišta Vašeg preduzeća ocjenjujete razvoj ukupne ekonomske klime/ privredne situacije u zemlji u proteklih 12 mjeseci, 40% ispitanika je odgovorilo da je ekonomska klima odnosno privredna situacija ostala ista, 34% je mišljenja da se pogoršala, a 26% da se poboljšala. 53% sudionika je mišljenja da se ekonomska klima u idućih 12 mjeseci neće promijeniti, 28% polazi od toga da će doći do pogoršanja, dok 19% je mišljenja da će biti bolje.

 

Na pitanje kako firme vide razvoj ukupnog prihoda, stanja narudžbi, iskorištenosti kapaciteta, broja zaposlenih i investicionog volumena dobili smo sljedeće odgovore:

Kad je riječ o ukupnom prihodu 18 sudionika ankete zabilježilo je proteklih 12 mjeseci poboljšanje, kod 13 ispitanika je ostalo isto, a 12 je zabilježilo pad prometa. U sljedećih 12 mjeseci 28 sudionika očekuje poboljšanje, 19 da će ostati isto, a samo 6 ispitanika se pribojava pogoršanja.

 

Stanje narudžbi je u proteklih 12 mjeseci se za 26 sudionika poboljšalo, za 21 bez promjene, a za 6 pogoršalo. U idućih 12 mjeseci 28 sudionika očekuje poboljšanje, 19 je mišljenja da neće biti promjene, a samo 6 očekuje pogoršanje.

 

Iskorištenost kapaciteta je kod 24 sudionika u anketi porasla u proteklih 12 mjeseci. Također 23 sudionika je navelo da je ostala ista, a kod 6 je pala. Idućih 12 mjeseci 19 sudionika očekuje rast, 29 ih je mišljenja da neće biti promjene, a samo 5 misli da će doći do pada.

 

Broj zaposlenih se kod 18 sudionika u anketi proteklih 12 mjeseci povećao, 29 ih je održalo postojeće stanje zaposlenika, a 6 ih je smanjilo. Idućih 12 mjeseci 16 sudionika planira zapošljavati, 28 ih želi zadržati isto stanje, a 9 namjerava smanjiti broj zaposlenih.

 

Investicijski volumen je kod 13 sudionika porastao proteklih 12 mjeseci, 21 sudionik navelo je da nije bilo promjene, a kod 9 je smanjen.  18 sudionika planira idućih 12 mjeseci rast investicijskog volumena, 29 ih namjerava zadržati postojeće stanje, a 6 planira smanjiti investicije.

 

Što se tiče regulatornih tema, austrijski investitori priželjkuju u prvom redu poboljšanje političke stabilnosti, te pravne sigurnosti, očekuju jaču borbu protiv kriminala i korupcije te smanjenje birokracije odnosno redukciju nameta i propisa.  

 

Kad je riječ o tržišnim temama koje se trebaju poboljšati u Bosni i Hercegovini, sudionici u anketi prije svega vide potrebu za poboljšanjem infrastrukture, kupovne moći, svijesti o kvalitetu i kvalificiranosti radne snage.

 

U anketi smo također postavili pitanje vezano uz pogođenost korona krizom. 18 sudionika ankete je izrazilo da su bili veoma značajno ili značajno pogođeni ograničenjima zbog zakonodavstva, dok je 35 sudionika mišljenja su bili ograničeno ili uopće nisu bili pogođeni.

 

Izuzetno velike ili velike probleme s isporukom ili probleme s dobavljačima navelo je samo 24 sudionika, dok to kod 29 ispitanika nije bio slučaj. 

 

Otkazivanje narudžbi od strane kupaca predstavljalo je za 2 sudionika izuzetno veliki, a za 4 veliki problem. 6 sudionika je navelo veoma značajan, a 11 značajan pad potražnje od strane kupaca.  

 

Veoma značajne poteškoće u naplati od kupaca zbog korone imalo je 2 sudionika u anketi, a 13 ih je navelo da su iste značajne. Korona je kod 2 sudionika izuzetno jako, a kod 10 sudionika jako utjecala na planirane investicije. Na smanjenje broja zaposlenih korona je kod 1 sudionika utjecala izuzetno jako, a kod 3 jako, dok je kod 11 sudionika imala ograničen, a kod 38 nikakav uticaj. Izuzetno veliki ili veliki pad prihoda zbog korona krize zabilježilo je 17 sudionika.

 

Na pitanje, koje su to mjere imale najviše uticaja na Vaše poslovanje dobili smo sljedeće odgovore: za 43,4% ispitanika veoma značajno i značajno su uticale ograničenja ulaska u Bosnu i Hercegovinu, dok je za ostalih 56,6% to imalo ograničen ili nikakav uticaj. Poteškoće u odvijanju teretnog saobraćaja je kao veoma značajno i značajno navelo 39,6% ispitanika, a za 9,4% ispitanika veoma značajno je uticala zabrana poslovanja tokom pandemije.

 

Mjere lokalnih vlasti za pomoć privredi u koronakrizi uglavnom su bile bez ikakvog ili ograničenog uticaja za austrijske firme, koje posluju u BiH. Tek 5,7% je imalo veoma značajan ili značajan uticaj od subvencioniranja doprinosa na plate, te oslobađanje plaćanja naknada. 3,8% je to navelo kod subvencioniranja neto plata, odgode plaćanja poreza i oslobađanje plaćanja zakupnine te 1,9% kod odgode plaćanja kredita.

Grafički prikaz rezultata možete preuzeti na kraju ove stranice!

 Još jednom srdačno zahvaljujemo svima koji su sudjelovali u anketi ABC indikator!