Inhalt

Societățile austrice din domeniul științelor vieții (life sciences), salvatori de vieți și ofertanți de locuri de muncă. 

Deja de mai mulți ani, salvatorii de vieți din domeniul life sciences sunt nu numai ofertanți de locuri de muncă, ci reprezintă un pion de bază al economiei austriece. Importanța acestui sector a devenit primordială în etapa actuală marcată de pandemia Corona Virus. 


listen

Iar de câțiva ani încoace cifrele vorbesc de la sine: în domeniul life sciences activează peste 900 societăți al căror aport la economia austriacă este foarte important. În 2017 acestea au înregistrat pentru prima dată o cifră de afaceri record de 22,4 miliarde euro ceea ce a reprezentat o creștere de 17 % comparativ cu anul 2014. Acest sector economic a creeat un număr de peste 55.000 locuri de muncă, a înregistrat o plusvaloare de 7,4 % comparativ cu 2014 și a devenit unul dintre cei mai importanți ofertanți de locuri din muncă din Austria.

Austria s-a dezvoltat ca un jucător de top la nivel mondial atât din punct de vedere științific cât și economic, iar dovada o reprezintă rezultatele acestui sector de activitate comparativ cu cel din Germania. În 2017 societățile austriece din domeniul științelor vieții au realizat o cifră de afaceri mai mare cu ca. 60 % comparativ cu ultimii 3 ani, în timp ce Germania ”a crescut” cu doar 32 %. Și în ceea ce privesc investițiile în cercetarea științelor vieții firmele austriece sunt extrem de implicate. Raportat la numărul de locuitori ele au investit cu 40 % mai mult pe cap de locuitor decât vecinul lor german.

Mai mult decât atât, societățile austriece însăși depun o intensă activitate de cercetare. În întreg domeniu al life sciences s-au investit în 2017 peste 1 miliard euro; mai precis, 1,25 mld. Aceasta corespunde unui procent de 23 % din totalul cheltuielilor (de 5,46 mld. euro) pe care Austria le-a alocat cercetării în 2017 (aws Life Science Report, 2018).

În Austria cele mai importante premize pentru desfășurarea activității în acest sector le reprezintă crearea unui cadru optim și adoptarea unor măsuri specifice pe tot parcursul lanțului de exploatare a valorii. Aici sunt incluse și condițiile cadru excelente create cercetării competitive și de înaltă calitate din universități, din institutele de cercetare din afara acestora și cele pentru susținerea eficientă a talentelor științifice și anteprenoriale.

În domeniul life sciences transferul expertizei științifice în activitatea efectivă de cercetare și dezvoltare reprezintă o reală provocare. În acest scop au fost înființate în Austria centre de cercetare translaționale, în care ideile promițătoare și de succes pot fi transformate având la bază o intensă activitate de cercetare, în produse comerciale ce au aplicabilitate.

Pe lângă inițiativele financiare, Austria a avut de profitat de pe urma legături strânse dintre  cercetarea academică, practica medicală de excepție, aportul remarcabil al experților internaționali și peisajul activ al start-up-urilor. Astfel, comparativ cu ultimii 5 ani există ca. 27 % mai multe societăți active în domeniul științelor vieții, cea mai mare parte a lor fiind start-up-uri. Luând în considerare și sprijinul efectiv acordat de sectorul public acestui domeniu avem deja o vedere de ansamblu asupra modului în care în Austria se obține transferul eficient al cunoștințelor în practică.