Inhalt

Prezentare de ansamblu

Standard Content Module
În întreaga lume, companiile austriece sunt atrase în proiecte de construcții subterane, fie că e vorba despre construcțiile de străzi, de poduri, excavații sau construcțiile de tuneluri. Construcțiile planificate bine și inteligent, calitatea și securitatea, precum și utilizarea tehnologiilor moderne - la toate acestea se pot aștepta clienții internaționali de la companiile austriece din branșa construcțiilor subterane și infrastructurii de transport. În acest scop lucrează liderii din domeniul tehnologic și de pe piața internațională, de ex. în sectorul tablelor pentru tubulaturi, punților vapoarelor și soluțiilor de canalizare.
listen

Cu cât este mai ridicat coeficientul de transport pentru anumite fluxuri de transport, cu atât mai puternic este impactul economic în regiune. Infrastructura de transport beneficiază frecvent și de efecte pozitive suplimentare, cum ar fi coeziunea regională și apariția axelor de dezvoltare a prosperității. Companii austriece din sectorul ingineriei civile și al infrastructurii de transport oferă o gamă largă de servicii: de la consultanță, proiectare și coordonare până la execuția și finalizarea cu respectarea cerințelor specifice impuse de practica meșteșugărească. 

  • Construcția de poduri și pasaje suspendate
  • Construcția de tunele
  • Construcția de rețele de conducte și canalizări
  • Construcția de drumuri
  • Construcția de infrastructuri feroviare
  • Construcții hidrotehnice
  • Construcții speciale și alte construcții subterane

Companiile austriece dispun de o expertiză recunoscută pe plan internațional, în special în domeniul proiectelor speciale de construcții subterane (construcția de drumuri, poduri, galerii și tuneluri), al materialelor și soluțiilor de construcții inteligente, respectiv de calitate superioară, al produselor precum conductele, sistemele de evacuare a apei, rigole etc. dar și cu privire la mașinile și vehiculele speciale.

Austria este o țară cu relief montan și prin urmare, construcția de drumuri în condiții dificile are o tradiție îndelungată. La experiența acumulată de-a lungul generațiilor se adaugă recent și tendința către digitalizare. Telematica transporturilor din Austria și sistemele de control pentru contorizarea traficului și optimizarea fluxurilor de trafic sunt căutate la nivel internațional.

Formare profesională

Formarea profesională specifică joacă un rol esențial în sectorul construcțiilor subterane și al infrastructurii de transport. Pentru că un personal bine calificat reprezintă unul dintre cele mai importante potențiale ale unei companii de construcții.

În sectorul construcțiilor din Austria sunt oferite diferite specializări, de la posibilitatea uceniciei ca zidar sau executant de cofraje, la școlile superioare profesionale (HTL), continuând cu școlile pentru maiștri constructori până la studiile la colegiile de specialitate sau la universități. Cu personalul bine pregătit, industria construcțiilor din Austria este competitivă pe plan internațional.

Durabilitate

Companiile austriece cunosc problemele branșei și au soluții corespunzătoare: drumurile, podurile, tunelurile trec frecvent prin zone verzi sau de protecție naturală, pentru a realiza legătura între diferitele regiuni. Planificarea inteligentă ia în considerare efectele negative și le minimizează prin măsuri de protecție. Pentru gestionarea diligentă, la realizarea activității de producție, respectiv la construcția de clădiri, poate fi respectată cerința de protecție a mediului, de exemplu, prin alegerea conștientă a materialelor de construcții, la eliminarea deșeurilor, la utilizarea echipamentelor de construcții cu emisii reduse și, în cele din urmă, prin realizarea de clădiri sustenabile, cu un consum eficient de energie. Clienții internaționali profită de experiența îndelungată a companiilor austriece în aceste domenii.

Securitate și responsabilitate

Siguranța în incinta șantierelor și locurile de muncă asigură respectarea sănătății lucrătorilor și economisesc costurile. Din acest motiv, siguranța muncii joacă un rol deosebit de important în industria construcțiilor. Pentru companiile austriece, siguranța muncii face parte din sistemele integrate de management. Măsurile de siguranță și de protecție sunt reglementate prin norme, regulamente și linii directoare. În plus, companiile dispun de certificări (ISO) sau marcaje de calitate.

Mai ales dezvoltatorii imobiliari cu șantiere în continuă schimbare sunt confruntați în mod special cu provocarea de asumare a responsabilității față de diferite grupe de interes. Numeroase companii mari au integrat deja tema Corporate Social Responsibility (CSR) în managementul lor. 

Viitor

Subiectele viitorului sunt reprezentate de creșterea volumului de mobilitate și de trafic, optimizarea fluxurilor de trafic și conducerea autonomă prin intermediul tehnologiei informației și comunicațiilor (TIC). Soluțiile intermodale de transport și activitatea depusă în domeniul conflictual de interfață dintre economie și ecosisteme vor deveni tot mai importante.