Inhalt

Prezentare de ansamblu

Standard Content Module
Una dintre cele mai mari clădiri de birouri cu structură hibridă de lemn din lume (21 m înălțime, 16 m lățime, 120 m lungime totală) se află în Austria. În ce privește construcțiile din lemn, casele pasive și casele plus energie, companiile austriece sunt cele care stabilesc standardele.
listen

Luând în considerare toate sectoarele în amonte și în aval care depind în mod direct de industria construcțiilor se constată că industria construcțiilor reprezintă unul dintre cei mai importanți angajatori din economia națională. De asemenea, industria construcțiilor are o contribuție semnificativă în acumularea de active financiare. Aproximativ 70% din activele totale din Austria sunt reprezentate de clădiri.

Industria construcțiilor supraterane reprezintă aproximativ 4.250 de companii din întreaga Austrie cu un total de aproximativ 110.000 de angajați. Structura companiilor este foarte diferită. Alături de companiile mari, care se concentrează asupra execuției de construcții la cheie sunt prezente întreprinderi meșteșugărești clasice, care dispun de doi până la zece angajați. Întreprinderea austriacă de pe primul loc dispune de aproximativ 10.300 de angajați și înregistrează o cifră de afaceri în sectorul construcțiilor de aproximativ 14 miliarde de euro pe an. 

Punctul forte în Austria: durabilitatea

De un succes deosebit se bucură firmele austriece din sectorul construcțiilor supraterane și al materialelor de construcții în domeniul construcțiilor ecologice: acestea realizează construcții cu materiale naturale, ecologice, regenerabile, reciclabile, cum ar fi lemnul, argila, varul, piatra și utilizează materiale naturale pentru construcții și izolații.

Când vine vorba despre construcții de lemn și utilizarea de produse din lemn ca spre exemplu ferestre, pardoseli, mobilier, companiile austriece se numără printre liderii internaționali. Acestea ocupă poziții de top și în ceea ce privește eficiența energetică, construcția ecologică și eficientă din punct de vedere energetic (casa cu necesar redus de energie, casa pasivă, casa cu plus energetic) și digitalizarea în sectorul construcțiilor. 

Companiile austriece răspund provocărilor viitorului nu numai în domeniul energiei și al protecției mediului, ci și în ceea ce privește utilizarea clădirilor. Astfel, există experți în branșă pentru execuția de construcții integrale și modulare, utilizarea multiplă și realizarea construcțiilor cu respectarea criteriilor de echitate între generații (flexibilitate și accesibilitate).

Inovații 

În ceea ce privește materialele de construcție, companiile austriece dispun de un know-how special. O tradiție îndelungată este combinată cu soluții inovatoare. De exemplu, companiile austriece au dezvoltat un sistem de izolație internă deosebit de eficient din punct de vedere energetic, beton uscat care poate fi prelucrat fără utilizarea unui malaxor, cărămizi ecologice unice și carcase de armare produse complet automatizat pentru construcțiile din beton armat. 

Oportunități de viitor

Ritmul extrem de ridicat de urbanizare în țările în curs de dezvoltare și în țările emergente deschide o piață de viitor pentru industria construcțiilor. Până în 2025 de exemplu, volumul pieței pentru construcția de clădiri în regiunea Asia/Pacific va înregistra o creștere de șapte procente per an. 

Majoritatea oportunităților din sectorul construcțiilor supraterane sunt generate de necesitatea de a crea structuri acceptabile din punct de vedere socio-economic în zonele urbane și de a oferi locuințe la prețuri accesibile în aglomerările urbane în mod convenabil, cerințe care urmează a fi asigurate prin materiale noi, metode moderne de construcție (execuție modulară în serie) și instrumente avansate de proiectare (termenul cheie este reprezentat de industria digitală a construcțiilor și proiectarea integrată).

În domeniul digitalizării sunt depuse eforturi intense pentru a implementa „Building Information Modeling (BIM)” în procesul de creare a plusvalorii în domeniul construcțiilor.

În ceea ce privește viitorul materialelor de construcți,  pe lângă materialele de construcții ecologice și cu emisii reduse de noxe o importanță deosebită revine soluțiilor care sporesc eficiența energetică (izolație, etanșare etc.).

Tendințele viitoare în domeniul construcțiilor supraterane sunt: Green Building, construcții din lemn, eficiență energetică, Smart Building (beton ultra ușor, materiale de construcții inteligente), robotica în domeniul construcțiilor și un mediu locativ sănătos prin utilizarea de materiale de construcții organice.