Inhalt

Prezentare de ansamblu

Standard Content Module
Austria este platforma și nodul central al fluxurilor rutiere care străbat Europa, având astfel o mare importanță datorită poziției sale geografice ca locație logistică. Legătura avantajoasă multimodală cu rețeaua internațională a infrastructurilor drumurilor rutiere, navale, aeriene este un factor important al succesului companiilor de transport austriece și furnizorilor de servicii logistice. Sectorul logistic din Austria dispune de concepte și tehnologii inovatoare pentru mobilitatea viitoare, în special în ce privește soluțiile ecologice pentru transportul bunurilor. Și în domeniul telemetriei rutiere, construcției de funiculare și de vehicule pe șine, Austria ocupă una dintre primele poziții din lume.
listen

Infrastructurile de transport performante, fiabile și interconectate corespunzător reprezintă o condiție pentru mobilitatea bunurilor și a persoanelor. Transportul și mobilitatea constituie factori esențiali în dezvoltarea centrelor economice. Logistica include acele domenii care reglementează și optimizează fluxurile de informații, de persoane și materiale. În spatele industriei prelucrătoare și a sectorului turistic, acest sector deține o poziție fruntașă în economia națională. 11.000 de companii angajează direct 160.000 de persoane, iar cifra de afaceri atinge aproximativ 34 de miliarde de euro. 

Sectorul logistic constă în principal din expeditori, furnizorii de servicii de transport, manipulare, logistică de depozitare, furnizorii de tehnologie logistică și companiile de transport. Nouă domenii fac parte din acest sector: transportul rutier din Europa, transportul aerian, maritim, serviciile de curierat, de livrări expres și de coletărie, Supply Chain Management, Green Logistics, operațiunile vamale, mărfurile periculoase, prevederi legale și asigurări. 

Modificările survenite la nivelul comerțului mondial, cumpărăturile online, restricțiile de circulație în scopul protecției climatice și a mediului și digitalizarea definesc noi standarde. Datorită globalizării, importanța internațională a Austriei în această branșă este în creștere continuă de mai mulți ani.

Mișcări internaționale

Infrastructura terestră, aeriană și maritimă este foarte bine dezvoltată în Austria și respectă standarde internaționale ridicate. Furnizorii de servicii de logistică din Austria stabilesc standarde  funcție de soluțiile care iau în considerare aspectele economice și ecologice. 32% din totalul de mărfuri din Austria sunt transportate pe calea ferată. Aceasta reprezintă o cotă mai ridicată cu 14% raportat la nivel mondial și comparativ cu celelalte state UE. Sunt promovate intensiv și concepte pentru utilizarea datelor telemetrice de transport, optimizarea rutelor de transport și a dispozitivelor mobile.

Furnizorii de servicii de transport din Austria sunt apreciați pe plan internațional pentru experiența acumulată de-a lungul numărului mare de ani de activitate și pentru nivelul ridicat de orientare către clienți. Și implicarea Austriei în planificarea și realizarea coridoarelor de transport, efortul de a asigura cooperări internaționale puternice cu scopul obținerii unui cadru tehnic și juridic unitar și siguranța politică, predictibilitatea și fiabilitatea pentru utilizatori și investitorii străini contribuie la buna reputație a sectorului logistic din Austria.

Căi către viitor

Concurența pe piețele internaționale, presiunea costurilor și creșterea cerințelor din partea clienților cu privire la preț, calitate, timp și compatibilitatea ecologică necesită concepte noi și inovatoare de logistică. Crearea de procese continue, flexibile din punct de vedere al produselor și al termenelor, precum și adaptabile în realizarea plusvalorii inclusiv furnizorii din amonte, distribuitorii și utilizatorii finali din aval, generează provocări majore pentru acest sector. Specialiștii din domeniul logistic din Austria oferă soluții în acest context. 

  • Split modal: industria austriacă se transformă progresiv într-un furnizor de servicii de logistică multimodale, globale și flexibile.
  • Austria își extinde strategia pentru asigurarea de soluții logistice și modalități de transport durabile și ecologice.
  • Căile ferate devin tot mai importante ca mijloc de transport pentru concepte logistice multimodale.
  • Navele ca mijloc de transport în special în sectorul mărfurilor: Austria devine un specialist în soluții logistice din regiunea Dunării.
  • Sunt promovate dezvoltarea de centre logistice, centre de marfă, hub-uri, terminale de logistică pentru transbordare și reducerea intensității traficului rutier pentru intervale mai reduse de depozitare și transfer.
  • Soluții inovatoare prin utilizarea digitalizării și a soluțiilor IT pentru optimizarea proceselor în cadrul fluxurilor de trafic și prin utilizarea tehnologiei Cloud.
  • Sectorul logistic din Austria este dedicat logisticii în beneficiul consumatorului final și ia în considerare cerințele clientului în ceea ce privește costurile și termenii reduși de livrare, de exemplu, în comerțul online.