Inhalt

Prezentare de ansamblu

Standard Content Module
În fiecare piesă de Lego este integrat know-how-ul austriac. Firma Lego folosește la fabricarea pieselor sale de plastic, mașini de turnare prin injecție din Austria. Oricine călătorește cu un A380, cel mai mare avion de pasageri din lume poate vedea piese de producție austriacă integrate în fuzelaje și aripi. Acestea sunt doar două exemple grăitoare pentru poziția puternică ocupată pe piața internațională de companiile austriece din industria chimică și a materialelor plastice cu o cotă de export de cca. 70%.  Numeroase firme au o tradiție îndelungată, plasându-se printre liderii mondiali prin pionieratul și inovațiile lor. Tendința pozitivă de dezvoltare a industriei chimice și materialelor plastice din Austria continuă. Aceasta o garantează instruirea excepțională a angajaților, precum și cotele ridicate ale investițiilor în cercetare – douăsprezece procente în domeniul farmaceutic!
listen

Industria materialelor plastice din Austria include întregul lanț de procese de fabricare a plasticului, de la materia primă până la produs. Din această categorie fac parte

  • producția de materii prime
  • fabricarea de mașini pentru producția de materiale plastice
  • producția de unelte și matrițe
  • prelucrarea materialelor plastice
  • servicii specifice materialelor plastice, precum și
  • instituții de cercetare și de formare în domeniul materialelor plastice

Un cluster regional în domeniul materialelor plastice permite în Austria o cooperare strânsă între diferitele domenii din sectorul tehnologiei, al dezvoltării și al formării. Printre companiile din industrie există atât Global Players cât și lideri în domenii de nișă, care oferă clienților produse durabile, de cea mai înaltă calitate.

Industria chimică permite inovații pentru sectoarele de producție din aval. Industria materialelor plastice dispune, ca branșă care face legătura între mai multe domenii de legături cu numeroase categorii suplimentare, cum ar fi mecatronica, tehnologia informației, tehnologia medicală, industria auto. Comunicarea eficientă cu clienții constituie în acest sens o rețetă specială de succes a acestui sector din Austria apreciat pentru fiabilitatea sa.

Prezență la nivel mondial

Industria chimică și de materiale plastice din Austria operează la nivel internațional. De exemplu, centrul de cercetare la nivel mondial al unei companii originare din Danemarca se află de câțiva ani în parcul industriei chimice din Linz, Austria Superioară. În cadrul acestuia, 350 de angajați efectuează studii cu privire la materialele viitorului. În Austria se află și liderul mondial în domeniul chimiei și metalurgie cu reprezentanțe în Canada, Slovenia, Japonia și China. Această companie a fost înființată încă din anul 1898. Iar unul dintre cel mai mari producători de bunuri de consum din lume achiziționează ambalajele sale de la un producător austriac de materiale plastice și ambalaje.

Cooperarea pentru soluții optime

Companiile austriece din domeniul materialelor plastice sunt caracterizate de capacitatea deosebită de cooperare. Acestea lucrează la nivel de platforme și cu universități și alți parteneri de cercetare din afara mediului universitar la teme de actualitate. Astfel, inițiativa „Smart Plastics” reprezintă rețeaua profesională pentru servicii și know-how pentru proiecte, ca punct de întâlnire între mecatronică, materialele plastice și design. 17 parteneri utilizează calitatea de membru al platformei de cooperare și inovare. Alte colaborări sunt dedicate temelor reprezentate de construcțiile din materiale ușoare și flexibilizării și optimizării producției. Clusterul specializat în domeniul materialelor plastice, reprezentat de rețeaua companiilor din industria materialelor plastice din Austria Superioară și din țările vecine, lucrează intens la realizarea de produse bio din materiale plastice.

Instruire remarcabilă

Științele inginerești foarte bine dezvoltate transformă industria chimică și a materialelor plastice din Austria într-un domeniu deosebit de competitiv. Sistemul dual reprezintă modelul de formare profesională pentru multe alte țări. În plus, există școli tehnice și școli tehnice superioare specializate în domeniul materialelor plastice, un studiu în cadrul colegiului tehnic și studiile universitare în domeniul ingineriei materialelor plastice la Montanuniversität Leoben (Universitatea Montană din Leoben) și la Johannes-Kepler-Universität Linz (Universitatea Johannes Kepler din Linz).

Perspectivă asupra mediului

„Responsible Care” reprezintă o inițiativă voluntară la nivel mondial a industriei chimice destinată îmbunătățirii situației privind sănătatea, siguranța și protecția mediului. Austria a fost prima țară în care a avut loc o verificare externă cu privire la respectarea cerințelor RC. Sunt obligatorii auditurile externe pentru firmele austriece participante. Austria ocupă astfel o poziție unică în Europa.

În numeroase aplicații, materialele plastice asigură reduceri semnificative ale consumului de energie și resurse în comparație cu cele necesare pentru fabricarea sa. Perfecționarea continuă și tendința către produse din plastic ultra-ușoare contribuie la utilizarea exclusivă a cantității de materiale necesară în mod obligatoriu pentru asigurarea funcționalității produsului.

Industria chimică din Austria dispune de o bază biogenă intensă a materiilor prime. În special clusterul specializat în domeniul materialelor plastice se ocupă intens de acest subiect. La producția de motorină bio din Austria, aproximativ 40% dintre materiile prime utilizate reprezintă deșeuri reciclate. Această valoare reprezintă un indicator de top la nivel internațional. Și un alt aspect demonstrează că acest sector își asumă responsabilitatea pentru viitor: în Austria s-a renunțat la utilizarea uleiului de palmier.
listen