bosanski/srpski
Inhalt

AUSTRIJSKO PREDUZEĆE POLYMUN IGRA KLJUČNU ULOGU PRI RAZVOJU VAKCINA

Polymun Scientific, sa sedištem u Austriji, raspolaže ključnim stručnim znanjem o vakcini preduzeća Biontech/Pfizer protiv virusa Covid19, koje su nedavno dobile licencu Evropske unije.

© ADVANTAGE AUSTRIA
© ADVANTAGE AUSTRIA
listen

Mnogi proizvođači RNK-vakcina oslanjaju se pri „translaciji“ -  što znači pri prenosu genetske šifre virusa u vakcinu - na preduzeće Polymun. Tako  Polymun, recimo, trenutno učestvuje u više imanentnih projekata za suzbijanje pandemije i involvirano je kod više kandidata za ovu vakcinu. Saradnja sa nemačkim biotehnološkim preduzećem Biontech i njujorškim farmaceutskim koncernom Fajzer (Pfizer) su trenunto najpoznatiji projekti.

RNK koju isporučuju proizvođači, a koja je osnova za vakcinu, ugrađuje se, jednostavno rečeno, u lipidne nanočestice, što su mikroskopsko majušne partikule koje  štite RNK od prebrzog raspadanja.

Polymun, austrijsko porodično preduzeće u usponu, lipide nabavlja iz Kanade i SAD, dok stručno znanje o interakciji RNK i lipida pri proizvodnji vakcina potiče iz Austrije. Cilj je da se Covid19-vakcina pomoću liposomske tehnologije preduzeća Polymun bezbedno sprovede kroz ćelijske zidove kako bi tamo razvila svoje dejstvo.

Preduzeće je 1992. godine osnovao g. Hermann Katinger, pionir životinjske ćelijske kulture. Pored liposomske tehnologije se Polymun bavi i proizvodnjom biofarmaceutike po tuđoj licenci, kao što su npr. biotehnološke aktivne supstance i reagencije za istraživanja.