bosanski/srpski
Inhalt

Newsletter Advantage Austria

Objavili smo zadnji ovogodišnji broj našeg Newslettera
listen

Na kraju izuzetno teške i za sve zahtjevne 2020. godine možemo Vam predsaviti posljednje izdanje našeg newslettera za ovu godinu.

 Kao i svake godine, proveli smo istraživanje austrijskih podružnica u Bosni i Hercegovini o ekonomskoj procjeni, budućim očekivanjima i naravno efektima ekonomske krize izazvane pandemijom Covid19. 

Naravno, bilateralnu razmjenu robe takođe je oblikovao Covid19. U periodu od januara do septembra 2020. austrijske isporuke Bosni i Hercegovini smanjile su se za  4,8% posto u odnosu na isti period 2019. godine, na 313,95 mil. EUR. Istovremeno, izvoz iz Bosne i Hercegovine u Austriju također je pao za 12% posto na 442,23 mil. EUR. Naravno, nadamo se da ćemo u narednoj godini moći pratiti trend iz 2019. godine i vratiti se tradicionalnom putu rasta.

 U sadržaju takođe predstavljamo poslovne mogućnosti s austrijskim kompanijama i webinare o raznim temama koje bi vas mogle zanimati.

 Koristimo ovu ovu priliku da poželimo Vama, Vašoj porodici i zaposlenima sve najbolje na prijelazu godine, posebno zdravlja, kao i dobar početak u nadamo se normalnoj 2021. godini.

Newsletter možete preuzeti u Datotekama za preuzimanje.