bosanski/srpski
Inhalt

SPASAVANJE SVIJETA UZ OČUVANJE RESURSA POMOĆU KVANTNOG RAČUNARA PREDUZEĆA ALPINE QUANTUM TECHNOLOGIES  

Ovo austrijsko preduzeće svojim kvantnim računarom, koji radi po principu "hvatača jona",  postavlja nove standarde. 

© ADVANTAGE AUSTRIA
© ADVANTAGE AUSTRIA
listen

Kvantna tehnologija u mnogim naučnim disciplinama  dobija sve više na značaju,a preduzeće Alpine Quantum Technologies je jedno od pionira na međunarodnom tržištu na ovom polju.

Mišljenja je da se mnogi problemi mogu riješiti primjenom kvantne tehnologije. Otuda je, polazeći od ovog aksioma, razvilo univerzalno primjenjiv kvantni računar.  

Kvantni računar koji radi po metodi  jonskog hvatača, u vakuumu hvata pojedinačne atome, skladišti ih  i kontoliše ih laserskim impulsima. Za vrlo kratko vrijeme se vrši obrada ekstremo velike količine podataka. Ovaj supermoćni računar pri tome može da se smjesti u orman, a  troši električnu energiju kao kuhalo za vodu.

Greentech Austria: Alpine Quantum Technologies
video abspielen