Inhalt

2 ZILE DEDICATE TEHNOLOGIIlor DE MEDIU, ENERGIIlor REGENERABILE, EFICIENȚei ENERGETICe ȘI CONSTRUCȚIIlor VERzi: GREEN TECH DAYS 2022: 10-11 MAI 2022, VIENA ȘI ONLINE

La această conferință internațională, companii și experți din peste 50 de țări fac schimb de experiență și de opinii asupra subiectelor, proiectelor și produselor din industria tehnologiilor ecologice. 

© ADVANTAGE AUSTRIA
© ADVANTAGE AUSTRIA
listen

ADVANTAGE AUSTRIA, Enterprise Europe Network Austria și partenerii lor organizează acest eveniment unic, ce include și o platformă de matchmaking B2B.

Subiectele principale ale GreenTech Days 2022le reprezintă:

  • Mediu: reciclare, economie circulară, economia durabilă a apelor, etc.
  • Energie: generarea durabilă a energiei, stocarea energiei, noi soluții energetice, etc.
  • Eficiență/Construcții verzi: arhitectură, urbanism, materiale de construcție, clădiri eficiente energetic etc.


În afară temelor principale de discuție și a workshop-urlor există și posibilitatea întâlnirilor și discuțiilor B2B.

Participarea poate fi prin prezența fizică la Viena (bilete limitate) sau online.

Limba de desfășurare a conferinței este engleza.

Toate informațiile privind înregistrarea, accesul, programul și rezervarea întâlnirilor B2B sunt disponibile pe Veranstaltungsseite der #greentechdays 2022.

Puteți accesa și LinkedIn event #greentechdays 2022 pentru mai multe informații.