bosanski/srpski
Inhalt

Doseljenje iz država Evropske unije

Standard Content Module
Veliko postignuće Evropske unije je sloboda kretanja radnika. Građani iz Evropskog gospodarskog prostora (EGP), švajcarski državljani i članovi njihovih porodica mogu se doseliti u svaku zemlju Evropske unije i tamo se zaposliti. Stoga radna snaga iz tih zemalja u Austriji ima slobodan pristup tržištu rada i ne treba dodatne dozvole za zapošljavanje.
listen

Građani EU-a tj. EGP-a (zemlje EU-a i Island, Lihtenštajn, Norveška) te švajcarski državljani mogu iskoristiti brojne prednostislobodnog osnivanja poslovnih subjekata i slobodnog kretanja radnika. Mogu se npr. nastaniti u Austriji na duže vremensko razdoblje i izgraditi život bez ishođenja dodatnih dozvola. Kako bi iskoristili tu olakšicu, moraju ispunjavati jedan od sljedeća tri uslova:

  • Zaposleni su u Austriji u okviru nesamostalne ili samostalne djelatnosti.
  • Za sebe i članove svojih porodica mogu dokazati da raspolažu dovoljnim sredstvima za pokrivanje životnih troškova i sveobuhvatnim zdravstvenim osiguranjem.
  • Školuju se u Austriji te za sebe i članove svojih porodica mogu dokazati da raspolažu dovoljnim sredstvima za pokrivanje životnih troškova i sveobuhvatnim zdravstvenim osiguranjem.

Dovoljno je da se nakon najkasnije 3 mjeseca jave nadležnom upravnom tijelu za prijavu boravka gdje će pod gore navedenim pretpostavkama dobitipotvrdu o prijavi.

I za članove porodica građana iz zemalja EU-a i EGP-a te švajcarskih državljanavrijede jednostavnije mogućnosti doseljenja u Austriju.

Za državljane novih članica EU-a vrijede prijelazna pravila (vidi dolje). Budući da za njih postoje neka posebna pravila u svezi sa slobodom kretanja radnika, prema Zakonu o zapošljavanju stranaca još uvijek im je potrebna dozvola. Glavni preduslovi za dobivanje dozvole za zapošljavanje su:

  • Podnosioc zahtjeva mora imati ponudu za posao.
  • Budući poslodavac mora da podnese zahtjev za izdavanje dozvole za zapošljavanje kod nadležne regionalne službe labour market service.
  • Zavod za zapošljavanje mora na tržištu rada da provjeri da za konkretno radno mjesto nema druge primjerene osobe na austrijskom tržištu rada.

Za sljedeće države EU-a još vrijede prijelazne odredbe:

  • Hrvatska od 1.7.2013.