bosanski/srpski
Inhalt

Doseljenje iz država koje nisu članice EU-a

Standard Content Module
Od 1. jula 2011. u Austriji postoji mogućnost doseljenja zainteresovane kvalifikovane radne snage iz cijelog svijeta kroz sistem „Rot-Weiß-Rot – Karte“ (crveno-bijelo-crvena dozvola). Ovaj sistem doseljenja zasniva se na određenim kriterijima (sistem bodovanja) i omogućuje kvalifikovanoj radnoj snazi iz trećih zemalja (za osobe iz država EU-a, Islanda, Norveške i Švajcarske vrijedi drugi sistem) i članovima njihovih porodica nastanjivanje u Austriji na duži vremenski rok. Dozvola „Rot-Weiß-Rot – Karte“ namijenjena je sljedećim skupinama:
listen

Pomoću dozvole „Rot-Weiß-Rot – Karte“ zainteresovani kandidati iz država koje nisu članice EU-a na temelju objektivnih kriterija neposredno mogu ustanoviti mogu li se doseliti u Austriju i pod kojim uslovima. Sistem bodovanja zasniva se na sljedećim kriterijima:

 • kvalifikacija
 • radno iskustvo
 • poznavanje jezika
 • dob
 • studij u Austriji (kod posebno visokokvalifikovanih)

Dozvola „Rot-Weiß-Rot – Karte“ vrijedi 24 mjeseci i omogućuje zapošljavanje kod onog poslodavca za kojeg je dozvola zatražena. Nakon toga, može se podnijeti zahtjev za dozvolu Rot-Weiß-Rot – Karte plus (crveno-bijelo-crvene – Karte plus) koja vlasniku omogućuje slobodan pristup tržištu Rada.

Osobe koje se u Austriju doseljavaju na temelju dozvole „Rot-Weiß-Rot – Karte“ prije dolaska u Austriju ne moraju dokazati poznavanje njemačkog jezika (ne podliježu obvezi “Njemački jezik prije doseljenja”). No, poznavanje njemačkog ili engleskog jezika može donijeti bodove.

Članovi porodice radne snage koja se doseljava na temelju dozvole „Rot-Weiß-Rot – Karte“ ne podliježu kvoti i dobivaju dozvolu „Rot-Weiß-Rot – Karte plus“ koja omogućuje trenutačni slobodni pristup tržištu rada. Kod članova porodice treba obratiti pažnju na pravila „Njemački jezik prije doseljenja“.

I na razini Evropske unije osmišljena su pravila za doseljenje za kvalifikovanu radnu snagu koja se implementiraju u svakoj državi EU-a pojedinačno. U Austriji je u tu svrhu uvedena dozvola „EU Blue Card (Plava EU karta) ".

Za posebno visokokvalifikovane doseljenike vrijede sljedeći privlačni uslovi:

 • Nema obveze dokazivanja da imaju ponudu za posao.
 • Ako postignu minimalan broj bodova (najmanje 70 od 100 bodova) dobivaju vizu u trajanju od šest mjeseci i mogu na licu mjesta tražiti posao u Austriji („job-seeker-Visum" - viza u svrhe traženja zaposlenja).
 • Ukoliko pronađu kroz tih 6 mjeseci radno mjesto koje odgovara njihovoj kvalifikaciji, bez dodatne provjere stanja na tržištu rada izdaje im se dozvola „Rot-Weiß-Rot – Karte“.

Sistem bodovanja za posebno visokokvalifikovane (PDF, 0.1MB) osim opštih kriterija kao što su radno iskustvo, poznavanje jezika i dob, temelji se na posebnim kvalifikacijama i sposobnostima koje su vrlo tražene na austrijskom tržištu rada.

Od 2019. godine, minimalni broj bodova može se smanjiti na 65 bodova propisom za određena zanimanja gdje postoji potreba za radnom snagom.

Za 2019. godinu, su to sljedeća zanimanja: 

 • Diplomirani inženjeri elektrotehnike
 • Diplomirani mašinski inženjeri
 • Diplomirani inženjeri za obradu podataka
 • Diplomirani inženjeri elektronike i telekomunikacija
 • Diplomirani inženjeri, ako drugačije nisu klasificirani
 • Diplomci u poslovnoj administraciji
 • Ekonomski povjerenik (certificirani poreski savjetnici i računovodstveni revizori)
 • Ljekari

Viza „Job-seeker-Visum" može se zatražiti pri nadležnom austrijskom veleposlanstvu ili konzulatu.

Ako je ulazak u zemlju moguć i bez vize, zahtjev za izdavanje dozvole „Rot-Weiß-Rot – Karte“ može se podnijeti direktno u Austriji tokom boravka za koji nije potrebna viza.

Informišite se o postupku podnošenja zahtjeva i pomoću online kalkulatora bodova provjerite ispunjavate li kriterije.

Određena zanimanja u Austriji su veoma tražena i u tom području vlada manjak kvalifikovane radne snage. Stoga stručnjaci iz cijelog svijeta u tim područjima imaju dobre šanse za posao. Na temelju dozvole „Rot-Weiß-Rot –Karte“ postoji mogućnost jednostavnijeg doseljenja u Austriju i rada u skladu sa kvalifikacijama.

Svake se godine na temelju potreba na tržištu rada sastavlja i objavljuje spisak deficitarnih zanimanja. Od 2019. godine, nedostatak zanimanja za pojedine savezne pokrajine sada se može specificirati u propisima o kvalificiranoj radnoj snazi (Fachkräfteverordnung).

Stručnjaci iz država koje nisu članice EU-a mogu zatražiti izdavanje dozvole „Rot-Weiß-Rot – Karte“ pod sljedećim uslovima:

Dozvola „Rot-Weiß-Rot – Karte“ može se zatražiti ili kod nadležne austrijske ambasade tj. konzulata u inostranstvu ili direktno u Austriji, posebno ako postoji mogućnost ulaska u zemlju bez vize.

Informišite se o postupku podnošenja zahtjevapomoću online kalkulatora bodova provjerite ispunjavate li kriterije.

Osobe iz država koje nisu članice EU-a mogu se zaposliti na dinamičnom austrijskom tržištu rada i preko opcije za doseljenje pod nazivom „Ostala ključna radna snaga“. Doseljenje ne temelju dozvole „Rot-Weiß-Rot – Karte“ moguće je za ključnu radnu snagu iz inostranstva pod sljedećim uslovima:

 • Možete dokazati da imate ponudu za radno mjesto sa potrebnom minimalnom platom. Redovni dodaci, paušalni iznosi (npr. paušalni iznosi za prekovremene sate) i primanja u naturi mogu se uračunati u bruto platu.
  Minimalna plata za 2019:
  • za osobe mlađe od 30 godina 2.610eura bruto mjesečno
  • za osobe starije od 30 godina 3.132 eura bruto mjesečno
 • Imate potreban minimalan broj bodova (najmanje 55 od 90 bodova) u sistemu bodovanja za ostalu ključnu radnu snagu (PDF, 0.1MB) .
 • Zavod za zapošljavanje ustanovio je u okviru provjere tržišta rada da na austrijskom tržištu rada nema adekvatne radne snage za traženi posao.

Dozvola „Rot-Weiß-Rot – Karte“ može se zatražiti ili kod  nadležne austrijske ambasade tj. konzulata u inostranstvu ili direktno u Austriji, posebno ako postoji mogućnost ulaska u Austriju bez vize.

Informišite se o postupku podnošenja zahtjeva i pomoću online kalkulatora bodova provjerite ispunjavate li kriterije.

Samostalna ključna radna snaga

Austrijsku ekonomiju obilježava snažno preduzetništvo sa visokom stopom izvoza i inovativnom snagom. Položaj u srcu Evrope čini Austriju središtem između industrijskih zemalja zapadne Evrope i rastućih tržišta srednje i istočne Evrope. Budući preduzetnici iz cijelog svijeta mogu iskoristiti sve prednosti tih dobrih tržišnih uslova i međunarodnog geografskog položaja Austrije.

Preko dozvole „Rot-Weiß-Rot – Karte“ samostalna ključna radna snaga iz država koje nisu članice EU-a ima mogućnost doseljenja i osnivanja preduzeća u Austriji. 

Predviđeno zapošljavanje samozaposlenih ključnih radnika mora biti, posebno u pogledu:

 • prenosa investicionog kapitala, koji se odnosi na ovu aktivnost u iznosu od najmanje 100.000 EUR, - il
 • stvaranje novih ili osiguranje postojećih poslova

od ukupne ekonomske koristi ili - alternativno - bar značenje za jedan region. Ovi preduslovi moraju biti predstavljeni u poslovnom planu i pozitivno ocijenjeni pismenim mišljenjem Arbeitsmarktservice (AMS).

Dozvola „Rot-Weiß-Rot – Karte“ može se zatražiti ili kod nadležne austrijske ambasade tj. konzulata u inostranstvu ili direktno u Austriji, posebno ako postoji mogućnost ulaska u Austriju bez vize.

Ovdje možete pronaći pojedinosti o iskaznici „Rot-Weiß-Rot – Karte“ za samostalnu ključnu radnu snagu .

Osnivači start-up tvrtki

Od oktobra 2017. godine osnivači start-up tvrtki uključuju se kao kvalifikovani doseljenici u sistem crveno-bijelo-crvenih kartica (Rot-Weiß-Rot – Karte) i za njih se uspostavlja vlastiti sistem bodova (PDF, 0.1MB) .

Mladi poduzetnici s namjerom osnivanja tvrtke mogu dobiti crveno-bijelo-crvenu karticu (Rot-Weiß-Rot – Karte), ako ispunjavaju sljedeće uslove:

 • ostvarili su minimalni iznos bodova (50 od 85 bodova)  
 • razvoj inovativnih proizvoda, usluga, postupaka ili tehnologija i njihovo uvođenje na tržište  
 • predočenje uvjerljivog poslovnog plana za osnivanje i rad tvrtke
 • podnositelj zahtjeva ima aktivnu ulogu u poslovodstvu
 • dokaz o kapitalu u iznosu od EUR 50.000,00 (od toga najmanje pola mora biti vlastiti kapital).

Nakon dvije godine za osnivače start-up tvrtki postoji mogućnost da u slučaju ispunjenja dole navedenih uslova dobiju crveno-bijelo-crvenu plus karticu (Rot-Weiß-Rot – Karte plus):

 • zapošljavanje najmanje dvije osobe na puno radno vrijeme 
 • stvarni lični bitni uticaj na poslovodstvo  
 • ostvarenje godišnjeg prometa u iznosu od najmanje EUR 200.000,00 ili osiguranje finansiranja od najmanje EUR 100.000,00
 • stvarna ponuda ili razvoj inovativnog proizvoda ili usluge.

Postojanje uslova provjerava se putem pismenog nalaza Zavoda za zapošljavanje /Arbeitsmarktservice (AMS)/. Prelazak na crveno-bijelo-crvenu plus karticu (Rot-Weiß-Rot – Karte plus) povezan je za osnivača start-up tvrtke sa neograničenim pristupom tržištu rada. Ako nisu ispunjeni uslovi za crveno-bijelo-crvenu plus karticu, osnivači start-up tvrtki mogu nakon dvije godine dobiti vremenski ograničenu dozvolu za boravak i dozvolu za obavljanje samostalne djelatnosti.

Zahtjev za izdavanje crveno-bijelo-crvene kartice (Rot-Weiß-Rot – Karte) može se podnijeti ili u nadležnoj austrijskoj ambasadi, odnosno konzulatu u inostranstvu ili neposredno u Austriji, posebno ako je ulazak u zemlju moguć bez vize.

Mladi ljudi iz cijelog svijeta dolaze u Austriju kako bi iskoristili ponudu studija na univerzitetima i visokim stručnim školama. Tokom svojeg studija stječu stručna znanja iz odabranog studijskog smjera i upoznaju jezik, kulturu i radni svijet. S tim stečenim sposobnostima i znanjima predstavljaju izniman potencijal za austrijsko gospodarstvo.

Za studente koji su završili studij, a dolaze iz država koje nisu članice EU-a, vrijede pojednostavljeni uslovi za dobivanje dozvole „Rot-Weiß-Rot – Karte“ i za rad u Austriji. 

 • Nakon završetka Vašeg studija možete ostati još 12 mjeseci u Austriji, kako bi ste našli zaposlenej, ako ste najmanje drugio dio diplomskog studija, bachelor studij, magistarski studij ili doktorski studij, cijeli završili na nekom austrijskom univerzitetu, višoj školi ili akreditiranom privatnom univerzitetu. 
 • Mogu podnijeti zahtjev za izdavanje dozvole „Rot-Weiß-Rot – Karte“, ako imaju ponudu za posao koji odgovara njihovoj razini izobrazbe i na kojem zarađuju propisanu minimalnu platu.
  Minimalna plata za 2019. iznosi 2.349 eura bruto mjesečno.
 • Ne podliježu sistemu bodovanja, a otpada i postupak utvrđivanja mogućnosti za dodjelu jednogodišnje dozvole za zapošljavanje koji provodi Zavod za zapošljavanje.

Dozvola „Rot-Weiß-Rot – Karte“ može se zatražiti direktno u Austriji tokom boravka u trajanju od 12 mjeseci. Detaljnije informacije možete pronaći na portalu za imigrante.

Mogućnosti zaposlenja tokom studija:

Studenti, koji ne dolaze iz zemalja članica EU, mogu već tokom studija skupiti praktična iskustva i raditi do 20 sati u sedmici.

U okviru dodjele dozvole za zapošljavanje (zahtjev podnosi poslodavac) ne provodi se postupak za utvrđivanje mogućnosti dodjele jednogodišnje dozvole za zapošljavanje. Time otpada ključna prepreka kod dodjele dozvole za zapošljavanje.

Dozvola „Rot-Weiß-Rot – Karte“ omogućuje međunarodnim stručnjacima i članovima njihovih porodica zajednički život u Austriji.

Članovi porodice ] vlasnika dozvole „Rot-Weiß-Rot – Karte“ tj. „EU Blue Card" mogu zatražiti takozvanu dozvolu „Rot-Weiß-Rot – Karte plus“ koja im takođe omogućuje da se nastane u Austriji: 

 • Doseljenje članova porodice nije ograničeno (nema kvote). 
 • Odmah imaju slobodan pristup tržištu rada. 
 • Međutim, još prije dolaska u Austriju treba dokazati poznavanje njemačkog na razini A1-Common European Framework for Languages („Njemački jezik prije doseljenja“)
 • Za članove porodice posebno visokokvalifikovanih osoba i vlasnika dozvole „Blaue Karte EU“ pravilo „Njemački jezik prije doseljenja“ ne vrijedi. Članovi porodice prethodno ne moraju dokazati obvezno znanje njemačkog jezika.

Dozvola „Rot-Weiß-Rot – Karte“ može se zatražiti ili kod nadležne austrijske ambasade tj. konzulata u inostranstvu ] ili direktno u Austriji, posebno ako postoji mogućnost ulaska u Austriju bez vize.

Informišite se ovdje o konkretnim koracima za podnošenje zahtjeva.

Content Navigation