Inhalt

Imigrarea din statele UE

Standard Content Module
Una dintre marile realizări ale Uniunii Europene este libera circulaţie a forţei de muncă. Cetăţenii din Spaţiul Economic European (SEE) şi cei din Elveţia şi membrii familiilor acestora au posibilitatea de a migra în orice stat al Uniunii Europene, respectiv din SEE, şi de a se angaja acolo. Forţa de muncă din aceste state are astfel acces liber la piaţa muncii din Austria şi nu are nevoie de autorizaţie suplimentară pentru a-şi desfăşura activitatea aici.
listen

Cetăţenii din UE, respectiv cei din SEE (statele UE precum Islanda, Liechtenstein, Norvegia), precum şi elveţienii profită de libertatea de stabilire şi de libera circulaţie a forţei de muncă. Aceştia au astfel posibilitatea de a se stabili pe termen lung în Austria fără a necesita permise suplimentare şi își pot construi o viaţa aici. Pentru a profita de această facilitate, ei trebuie să îndeplinească una dintre următoarele trei condiţii:

  • Să desfăşoare o activitate în calitate de angajaţi sau lucrători independenţi în Austria.
  • Să poată dovedi că dispun de suficiente mijloace de asigurare a existenţei şi de o asigurare de sănătate completă pentru ei şi membrii familiilor lor.
  • Să facă dovada faptului că urmează studii în Austria, că dispun de suficiente mijloace de asigurare a existenţei şi de o asigurare de sănătate completă pentru ei şi membrii familiilor lor.

După maximum 3 luni, ei trebuie doar să se înregistreze la autorităţile competente pentru rezidenţă şi, în cazul în care îndeplinesc condiţiile menţionate mai sus, vor primi un certificat de înregistrare.

De asemenea, pentru membrii familiilor cetăţenilor din UE/SEE, precum şi ai cetăţenilor elveţieni există posibilităţi mai simple de imigrare în Austria.

Dispoziţiile tranzitorii se aplică pentru cetăţenii statelor m embre ale UE care au aderat de curând (a se vedea mai jos). Întrucât pentru aceştia se aplică derogări privind libera circulaţie a angajaților, ei au nevoie şi de un permis în conformitate cu Legea privind încadrarea în muncă a cetăţenilor străini (Ausländerbeschäftigungsgesetz). Condiţiile centrale privind acordarea unui permis de muncă sunt:

  • Existenţa unei oferte de muncă.
  • Viitorul angajator solicită un permis de muncă de la oficiul local de servicii publice de ocupare a forţei de muncă.
  • Serviciul public de ocupare a forţei de muncă stabileşte în cadrul testării pieţei forţei de muncă faptul că pentru un anumit loc de muncă nu este disponibilă o altă persoană potrivită de pe piaţa austriacă a muncii.

Pentru următoarele state membre ale UE se aplică încă o dispoziţie provizorie:

  • Croaţia din 1.7.2013