Inhalt

Imigrarea din afara UE

Standard Content Module
Începând cu 1 iulie 2011, este permisă imigrarea forţei de muncă specializate interesate din toată lumea în Austria, prin sistemul „Rot-Weiß-Rot – Karte” (Cartea Roşie-Albă-Roşie). Acest sistem de imigrare pe bază de criterii (sistem de puncte) permite forţei de muncă calificate din ţări terţe (pentru persoane din statele UE, Islanda, Liechtenstein, Norvegia şi Elveţia se aplică un alt sistem) şi membrilor familiilor lor, imigrarea permanentă în Austria. Rot-Weiß-Rot – Karte se adresează următoarelor grupuri de persoane:
listen

Prin sistemul Rot-Weiß-Rot – Karte, persoanele interesate din afara UE pot  afla în mod direct pe baza unor criterii obiective, dacă şi în ce condiţii pot imigra. Sistemul de puncte are la bază următoarele criterii:

 • Calificarea
 • Experienţa profesională
 • Cunoştinţele de limbă
 • Vârsta
 • Studiile efectuate în Austria (în cazul forţei de muncă cu înaltă calificare)

Rot-Weiß-Rot – Karte are un termen de 24 luni şi permite desfăşurarea activităţii la sediul angajatorului pentru care
s-a solicitat. După aceea poate fi solicitat cardul roșu-alb-roșu plus (Rot-Weiß-Rot - Karte plus) , care îi asigură posesorului accesul liber la piața muncii.

Persoanele care imigrează în Austria prin Rot-Weiß-Rot – Karte nu trebuie să facă înainte de deplasare, dovada cunoştinţelor de limbă germană (ele nu sunt supuse obligaţiei „Limba germană în prealabil”). Însă cunoştinţele de limbă germană şi engleză pot asigura puncte.

Membrii familiilor forţelor de muncă care imigrează prin Rot-Weiß-Rot – Karte nu sunt supuse niciunei obligaţii de îndeplinire a criteriilor şi primesc Rot-Weiß-Rot - Karte plus cu acces liber imediat pe piaţa forţei de muncă. Pentru membrii familiei trebuie respectate dispoziţiile obligaţiei „Limba germană în prealabil”.

Şi la nivelul Uniunii Europene s-au adoptat regulamente privind imigraţia forţei de muncă calificate, care au fost implementate în fiecare stat membru al UE. În Austria, aceasta s-a realizat prin Blaue Karte EU (Cartea albastră a Uniunii Europene).

Pentru imigranţii cu înaltă calificare se aplică următoarele condiţii-cadru atractive:

 • Nu trebuie să prezinte în prealabil o ofertă de muncă.
 • Dacă îndeplinesc punctajul minim (minimum 70 din 100 de puncte), primesc o viză pe 6 luni, dându-le posibilitatea de a-şi căuta un loc de muncă în Austria la faţa locului ( „viza job-seeker”).
 • Dacă în aceste 6 luni găsesc un loc de muncă corespunzător calificării lor, li se acordă Rot-Weiß-Rot – Karte fără o testare suplimentară a pieţei forţei de muncă.

Sistemul de puncte pentru persoanele cu înaltă calificare (PDF, 0.1MB) are la bază, pe lângă criteriile generale precum experienţa profesională, cunoştinţele de limbă şi vârsta, calificările şi competenţele deosebite care sunt foarte căutate pe piaţa austriacă a muncii.

Începând cu 2019, numărul minim de puncte alocate anumitor meserii pentru care există cerere poate fi redus până la 65.

În 2019 sunt vizate următoarele calificări:

 • Inginere/ingineri în inginerie electrică 
 • Inginere/ingineri mecanici
 • Inginere/ingineri în procesare de date
 • Inginere/ingineri în telecomunicații și curenți slabi
 • Inginere/ingineri (domeniu nespecificat)
 • Inginere/ingineri în economie
 • Administratori economici
 • Medici

„Viza job-seeker” poate fi solicitată la Ambasada sau Consulatul Austriei.

Dacă este posibilă deplasarea fără viză, cererea de acordare a Rot-Weiß-Rot – Karte poate fi depusă în timpul şederii fără viză, direct în Austria.

Informaţi-vă cu privire la  procedura de aplicare şi efectuaţi cu ajutorul calculatorului de puncte online o verificare prealabilă a îndeplinirii criteriilor.

Anumite profesii sunt foarte căutate în Austria, în acest sector existând deficit de forţă de muncă calificată. Pentru forţa de muncă calificată din întreaga lume există, aşadar, şanse de angajare în aceste sectoare bune. Prin Rot-Weiß-Rot - Karte există posibilitatea de a imigra în Austria mai simplu şi de a exercita aici o profesie corespunzătoare calificărilor.

În funcţie de nevoile pieţei forţei de muncă, se întocmeşte şi se publică anual o listă cu profesiile pentru care există un deficit de forţă de muncă. Începând cu 2019 pot fi specificate în nomenclatorul specialiștilor și meseriile care se confruntă cu deficit de forță de muncă, considerate pentru fiecare stat federal în parte.

Profesioniştii din afara EU pot solicita Rot-Weiß-Rot – Karte în următoarele condiţii: 

Rot-Weiß-Rot – Karte poate fi solicitată fie la Ambasada, respectiv la Consulatul Austriei din străinătate, fie direct în Austria, în special în cazul în care este posibilă deplasarea fără viză.

Informaţi-vă cu privire la procedura de aplicare şi efectuaţi cu ajutorul calculatorului de puncte online o verificare prealabilă a îndeplinirii criteriilor.

Persoanele din afara UE pot accede la piaţă austriacă diversă a forţei de muncă în cadrul variantei de imigrare „Alte tipuri de personal-cheie”. Imigrarea cu ajutorul Rot-Weiß-Rot – Karte este posibilă pentru personalul-cheie internaţional în următoarele condiţii:

 • Prezintă o ofertă de loc de muncă remunerată cu remuneraţia minimă corespunzătoare. Bonusurile salariale regulate, sumele forfetare (de exemplu, sume forfetare reprezentând orele suplimentare) şi remuneraţiile în natură sunt incluse, în acest caz, în remuneraţia brută.
  Remuneraţia minimă în 2019:
  • pentru persoanele sub 30 de ani, 2.610 EUR brut pe lună
  • pentru persoanele peste 30 de ani, 3.132 EUR brut pe lună
 • Întrunesc punctajul minim necesar (minimum 55 din 90 de puncte) conform sistemului de puncte pentru alte tipuri de personal-cheie (PDF, 0.1MB) .
 • Serviciul public de ocupare a forţei de muncăstabileşte în cadrul unei testări a pieţei forţei de muncă (procedura privind forţa de muncă de substituţie) că pe piaţa austriacă a muncii nu există forţă de muncă corespunzătoare pentru locul de muncă vizat.

Rot-Weiß-Rot - Karte poate fi solicitată fie la Ambasada, respectiv Consulatul Austriei din străinătate fie direct în Austria, în special atunci când există posibilitatea de deplasare fără viză.

Informaţi-vă cu privire la procedura de aplicare şi efectuaţi cu ajutorul calculatorului de puncte online o verificare prealabilă a îndeplinirii criteriilor.

Personal-cheie în calitate de lucrători independenţi

Economia Austriei se caracterizează printr-un spirit antreprenorial pronunţat, cu un export şi o forţă de inovare ridicate. Poziţionarea în centrul Europei face din Austria un punct de contact între ţările industrializate din Europa de Vest şi pieţele în creştere din Europa Centrală şi de Est. Întreprinzătorii din toată lumea care vin în Austria pot profita de condiţiile bune de concurenţă şi de caracterul internaţional al Austriei.

Prin Rot-Weiß-Rot – Karte pentru personalul-cheie independent din afara UE, este posibilă imigrarea şi înfiinţarea unei firme în Austria.Activitatea vizată de lucrătorii independenți în funcții cheie trebuie ca prin

 • transferul unui ca pital investit de minim EUR 100.000,- sa
 • crearea de noi locuri de muncă sau păstrarea locurilor de muncă existente
   

să fie de importanță macroeconomică sau alternativ - să fie relevantă cel puțin pentru o regiune. Aceste premise trebuiesc prezentate edificator în cadrul unui plan de afaceri, pe care serviciului public de ocupare a forţei de muncă  (AMS) l-a evaluat pozitiv intr-un raport de expertiză.

Rot-Weiß-Rot – Karte poate fi solicitată fie la Ambasada, respectiv la Consulatul Austriei din străinătate fie direct în Austria, în special în cazul în care este posibilă deplasarea fără viză.

Aici găsiţi detalii privind Rot-Weiß-Rot – Karte pentru personalul-cheie independent.

Fondatori de start-up-uri

Începând cu luna octombrie 2017, fondatorii de start-up-uri sunt incluşi în calitate de migranţi calificaţi în sistemul de carduri roşu-alb-roşu (Rot-Weiß-Rot – Karte) şi este implementat un sistem propriu de puncte (PDF, 0.1MB) pentru aceştia.

Antreprenorii tineri care îşi doresc să înfiinţeze întreprinderi noi pot obţine un Rot-Weiß-Rot - Karte (card roşu-alb-roşu), în situaţia în care întrunesc următoarele condiţii:

 • obţinerea punctajului minim (50 din 85 de puncte)
 • dezvoltarea de produse, servicii, proceduri sau tehnologii inovatoare şi implementarea acestora la nivelul pieţei
 • prezentarea unui plan de afaceri concludent pentru înfiinţare şi administrare
 • exercitarea unui rol activ în conducerea societăţii de către solicitant
 • dovada de capital în cuantum de 50.000 euro (din care cel puţin jumătate capital propriu)

După doi ani, pentru fondatorii de start-up-uri există posibilitatea de a trece la Rot-Weiß-Rot – Karte plus (cardul roşu-alb-roşu plus) – la respectarea următoarelor condiţii:

 • încadrarea unui număr de minim doi angajaţi cu normă întreagă
 • exercitarea personală efectivă a unei influenţe semnificative asupra conducerii societăţii
 • obţinerea unei cifre anuale de afaceri în cuantum de minim 200.000 euro sau asigurarea finanţării în valoare minimă 100.000 euro
 • oferirea efectivă sau dezvoltarea unui produs sau a unui serviciu inovator.

Existenţa condiţiilor este verificată prin intermediul expertizei scrise întocmite de către Agenţia de Ocupare a Forţei de Muncă (AMS). Trecerea la un Rot-Weiß-Rot – Karte plus este asociată pentru fondatorul unui start-up cu accesul fără rezerve la piaţa muncii. În măsura în care nu sunt întrunite condiţiile pentru un Rot-Weiß-Rot – Karte plus (card roşu-alb-roşu plus), fondatorii start-up pot trece după doi ani la un permis de stabilire pe termen limitat.

Cardul roşu-alb-roşu (Rot-Weiß-Rot – Karte) poate fi solicitat fie de la ambasada competentă a Austriei, respectiv de la consulatul din străinătate, fie direct în Austria, în special în situaţia în care este posibilă intrarea în ţară fără viză.

Tineri din întreaga lume vin în Austria pentru a profita de ofertele de studii ale universităţilor şi instituţiilor de învăţământ superior. În timpul studiilor, aceştia acumulează cunoştinţe de specialitate specifice profilului respectiv al studiilor şi se familiarizează cu limba, cultura şi cu universul muncii. Datorită competenţelor şi cunoştinţelor acumulate, aceştia reprezintă un potenţial enorm pentru economia Austriei.

Pentru absolvenţii din afara UE se aplică condiţii mai simple de obţinere a Rot-Weiß-Rot – Karte şi de a lucra aici.

 • După absolvire ei au dreptul să rămână încă 12 luni în Austria pentru a-și căuta un loc de muncă, dacă au absolvit în totalitate cel puțin partea a doua a cursurilor pentru un studiu de diplomă, bachelor, master sau de doctorat (PhD-) în cadrul unei universități, facultăți tehnice sau universități particulare acreditate din Austria.
 • Ei pot solicita Rot-Weiß-Rot – Karte dacă există un post vacant care corespunde nivelului lor de pregătire şi pentru care primesc remunerarea minimă prevăzută.
  Remuneraţia minimă în 2019: 2.349 EUR brut pe lună
 • În cazul lor nu se aplică sistemul de puncte şi nici procedura privind forţa de muncă de substituţie a serviciului public de ocupare a forţei de muncă.

Rot-Weiß-Rot – Karte poate fi solicitată direct în Austria în timpul celor 12 luni de şedere. Informaţii suplimentare găsiţi pe portalul de migraţie.

Posibilităţi de angajare în timpul studiilor:

Studenții ce provin din statele NON EU pot dobândi expertize practice pe timpul studiului, lucrând max. 20 ore săptămânal.

În cadrul acordării permisului de muncă (cererea se face de către angajator) nu se efectuează procedura privind forţa de muncă de substituţie. Se elimină astfel obstacole importante la acordarea permisului de muncă.

Rot-Weiß-Rot – Karte permite forţelor de muncă specializate din alte ţări şi familiilor acestora să-şi clădească viaţa împreună în Austria.

Membrii familiilor deţinătorilor unei Rot-Weiß-Rot – Karte, respectiv ai unei „Cărţi albastre a Uniunii Europene”pot solicita o aşa-numită Rot-Weiß-Rot – Karte plus. Aceasta le permite, de asemenea, să imigreze în Austria:

 • Imigrarea membrilor familiei nu este restricţionată (fără limitări).
 • Dispun de acces liber imediat pe piaţa muncii.
 • Înainte de sosire, trebuie făcută totuşi dovada cunoştinţelor de limbă germană la nivelul A1 din Cadrul European Comun de Referinţă pentru Limbi Străine („Limba germană în prealabil”).
 • Pentru membrii familiilor persoanelor înalt calificate şi ai deţinătorilor unei cărţi albastre a Uniunii Europene nu se aplică „Limba germană în prealabil”. Ele nu trebuie să facă în prealabil dovada cunoştinţelor de limbă germană obligatorii.

Rot-Weiß-Rot – Karte poate fi solicitată fie la Ambasada, respectiv la Consulatul Austriei din străinătate fie direct în Austria, în special în cazul în care este posibilă deplasarea fără viză.

Informaţi-vă cu privire la etape concrete ale procedurii de aplicare.