bosanski/srpski
Inhalt

Norme

Standard Content Module
Potražnja za proizvodima, koji dolaze na tržište Austrije regulisana je normama-kao i metodama ispitivanja kojima se dokazuje njihova opravdanost. Ovdje ćete pronaći informacije o normama koje važe u Austriji i koje su važne za vaš uspjeh u oblasti izvoza u Austriju. 
listen

Jednostavno rečeno, norme su  – „Pravila tehnike“, kojima se utvrđuju opšte priznati standardi za proizvode i usluge. 

Njima se na primjer regulše
 • potražnja za proizvodima
 • rok valjanosti, kompatibilnost, sigurnost, zajamčeno očuvanje zdravlja i okoliša,
 • proces i tok
 • ispravno izvođenje radova ili dodjele radnih naloga
 • metode ispitivanja i mjerenja
 • mogućnost dokazivanja o pridržavanju ugovorenih i graničnih vrijednosti
 • lakše razumjevanje među poslovnim partnerima, klijentima, uredom za standardizaciju i ustanovama pomoću jedinstvene terminologije

Norme
 • olakšavaju usporedivost proizvoda i usluga
 • brinu za racionalno sprovođenje procesa planiranja i proizvodnje
 • rasterećuju od rutinskih poslova
 • otklanjaju trgovinske prepreke na nacionalnom, evropskom i međunarodnom nivou
 • i time olakšavaju pristup tržištu.

Norme su načelno "kvalificirane preporuke", a ne zakoni. To znači da njihova primjena počiva na dobrovoljnoj bazi, ali one su blizu zakona.
U posebnim slučajevima austrijski zakonodavac (država ili pokrajine) zakonom može norme ili njihove dijelove proglasiti obavezujućim. Tada je pridržavanje ovih normi obavezno. Pridržavanje normi također se može  i ugovorom regulisati među poslovnim partnerima.  
Sadržaj normi dijalogom i koncenzusom definiraju eksperti u svojim oblastima. Stručnjaci ovdje unose svoje znanje, intersovanja i iskustvo, te time definiraju šta je to "standard". Svaka norma se prije objavljivanja izloži procesu javnog stava, kako bi se osigurali primjenjivost u praksi i prihvatljivost. Detalje o osnovama procesa normiranja možete naći na: www.on-norm.at/publish/norm_grundlagen.html.

Pomoć kod pridržavanja zakona

U mnogim oblastima norme su važna dopuna zakonskim odredbama i one podržavanju proizvođače i izvoznike/uvoznike pri držanju u zakonskim okvirima. To naročito važi za evropske norme (EN) - u Austriji "ÖNORMEN" , koje su vrlo često razvijane po nalogu Evropske Komisije, kako bi proizvođači odnosno uvoznici u praksi ispunili osnovne zahtjeve evropskih zakonskih smjernica, i kako bi bili sigurni da njihov proizvod može biti stavljen u promet.   
Tako su evropske zakonske smjerniceu Austriji kao i u svim drugim zemljama Evropske Unije prebačene u nacionalni zakon.  (Harmonizirane) Evropske Norme su tako instrument koji pomaže u držanju u zakonskim okvirima. To je osnovni preduslov da se roba može uvesti na austrijsko tj. evropsko tržište. ("CE - obilježavanje)  


Normama su utvrđeni potražnja za proizvodima i uslugama, kao i metode ispitivanja kojima se može dokazati opravdanost potražnje. Time je osiguran visok nivo sigurnosti kako za krajnjeg potrošača tako i za proizvođača ili uvoznika; u slučajevima štete ili po pitanjima osiguranja proizvoda.

Koje norme postoje

U Austiji su trenutno (stanje juni 2007.) na snazi više od 20.000 ÖNORMEN. Više od 80% ovih normi su evropskog ili međunarodnog porijekla. To znači, da su identične u svim zemljama članicama EU i EFTA, čime su otklonjene mnoge prepreke u trgovini unutar evropskog privrednog prostora. 

Norme postoje u skoro svim oblastima privrede od A kao akustrika do Z kao cement (Zement).  Pregled svih stručnih oblasti sa pripadajućim važećim normama naći ćete na web stranici Austrijskog Instituta za normiranje. Ovim linkom možete doći do Gremiji i norme.

Gdje možete dobiti norme

Norme možete online besplatno pretraživati 24 sata web shopu Austrijskog Instituta za normiranje: www.on-norm.at/shop. U polje za pretraživanje unesite pojam koji tražite, broj dokumenta, naslov dokumenta ili samo dio podataka. 

Cijelih 200.000 dokumenata stoje Vam na raspolaganju i mogu se kupiti u punom tekstu. Tu su između ostalih: 

 • veliki broj ÖNORMEN i ON-Regeln (ONR)
 • sve evropske norme na njemačkom i engleskom jeziku
 • sve međunarodne norme (ISO, IEC)
 • kao i čitav niz inostranih normi (npr. DIN – također na engleskom i njemačkom jeziku)

Više informacija možete dobiti na www.on-norm.at/publish/export_recherche.htmlili se možete obratiti:

Za normiranje u Austriji nadležan je  Österreichische Normungsinstitut (ON) - Austrijski Institut za normiranje. Zakonski zadatak (Zakon o normama 1971) ovog instituta je da obezbjedi infrastrukturu i organizaciju za vršenje poslova normiranja. 

Ali norme ne pravi ON nego cijelih 5.500 eksperata koji rade u tačno 200 komiteta instituta. Oni dolaze iz oblasti privrede, uprave, nauke, iz centara za provjeru, kao i iz potrošačkih organizacija, i na međunarodno priznatim osnovama izrađuju sadržaj normi. Detalje o upošljavanju u nekom od komiteta  pronaći ćete na: www.on-norm.at/publish/mitarbeit_in_komitee.html .

Komitee-Manageri Instituta za normiranje
 • su odgovorni za nesmetano odvijanje radova komiteta Instituta (ON-Ks)i radnih grupa (AGs)
 • koordiniraju saradnju austrijskih eksperata u Tehničkim komitetima (TCs) Evropske odnosno Međunarodne organizacije za normiranje
 • i u stalnom su kontaktu sa svojim partnerima i saradnicima u svim zemljama svijeta.

Linkove na organicije za normiranje možete pronaći na: http://www.on-norm.at/publish/normung_links.html.
Vaša kontakt osoba je:

ON Standards


Dipl.-Ing. Dr. Karl Grün

Heinestraße 38
1020 Wien
Österreich

+43 1 213 00-714
+43 1 213 00-722
karl.gruen@on-norm.at
http://www.on-norm.at/publish/norm_ansprechpartner.html

Normiranje je dinamičan proces. Nove norme se razvijaju u skladu sa potrebama privrede, uprave i društva. Važeće norme se redovno provjeravaju, te se po potrebi prilagođavaju aktuelnom stanju u tehnici. 

Stoga je važno da se tačno zna, koje norme odnosno koji podaci su trenutno važeći. Austrijski Instirut za normiranje (ON) nudi stoga različite mogućnosti informisanja. Pored ON online shopa na raspolaganju stoje mogućnosti pretplate na različite oblasti, Update-Services i online sistemi menagementa normi. Uz to, ON nudi biranu stručnu literaturu i software, koji olakšavaju primjenu normi. 
Vaš kontakt:

Norme definiraju potražnju u kvalitetu proizvoda i usluga, reguliraju tokove i procese i njima se ustanovljavaju metode ispitivanja. Da bi proizvođač ili ponuđač mogao vjerno dokazati, da je njegov proizvod ili njegova usluga ispunila sve zahtjeve neke norme, postoji mogućnost certificiranja. 
Austrijski Institut za normiranje nudi  mogućnost certificiranjausaglašavanje sa normama za proizvode, npr. sistem „ÖNORM ... geprüft“ ("ÖNORM...provjereno"). Daljnje oznake konformnosti normi su: ON Certified Product, ON Certified Service, ON Certified Person, Keymark, CENCER.

ON je dalje kompetentno mjesto za izdavanje EU-certifikata konformnosti kao i certifikata za vlastitu kontrolu proizvodnje što je preduslov za CE oznaku građevinskih proizvoda. Ukoliko ste zainteresirani obratite se:
 

ON CERT


Dipl.-Ing. Wolfgang Höhnl

Heinestraße 38
1020 Wien
Österreich

+43 1 213 00-524
+43 1 213 00-520
wolfgang.hoehnl@on-norm.at
http://www.on-norm.at/publish/kontakt_on_cert.html


listen

Autor: Dr. Johannes Stern
Izvor: Austrian Standards Institute © Austrian Standards International