bosanski/srpski
Inhalt

Prodaja i transport

Standard Content Module
Za prodaju Vaše robe u Austriji postoji niz načina, od tradicionalnog do industrijskog uvoza. Za transport robe na raspolaganju stoji izvrsna infrastruktura.
listen

Za uvoz robe u Austriju postoji nekoliko načina:

 • tradicionalni uvoz
 • veletrgovina
 • maloprodaja direktno iz uvoza
 • saradnja raznih trgovinskih udruženja
 • industrija koja vrši direktni uvoz
 • vlastita predstavništva
 • prodaja putem zastupnika

Prodaja preko uvoznika koji se bave veletrgovinom

Prodaja putem uvoznika koji se bave veletrgovinom je najčešća metoda za uvoz robe u Austriju. Mnogi od ovih uvoznika su također aktivni i u oblasti izvoza. Neki uvoze robu iz cijelog svijeta. Drugi su specijalizirani samo za određene regione i zemlje.

Uvoz robe kroz maloprodaju, industriju i proizvođače

I trgovcima na malo je austrijskim poslovnim kodeksom omogućen uvoz robe. Veliki trgovački lanci, kataloška prodaja i robne kuće su istovremeno i važni uvoznici robe, posebno iz prekomorkih zemalja. Također i neke industrije i manji proizvođači su aktivni i na polju kako trgovine, tako i uvoza.

Uvoz iz prekomorskih zemalja

Zbog relativno malog tržišta a time i male količine potrebne robe, uvoz iz prekomorskih zemalja se obično ne odvija direktno, nego preko uvoznika u nekoj drugoj evropskoj zemlji, najčešče u Njemačkoj.

Pronalaženje zastupnika

Tražite zastupnika u austriji? Na web stranici Saveznog gremija trgovinskih agenatana raspolaganju Vam stoji online baza podataka. U njoj možete pretraživati po branšama ili objaviti bestplatan online oglas. Dodatno imate mogućnost komercijalnog oglašavanja u magazinu „Contact“ , koji izlazi kvartalno, a distribuira se svim trgovačkim agentima u Austriji.

Molimo obratite se:

Bundesgremium der Handelsagenten


(Savezni gremij trgovinskih agenata)

Wiedner Hauptstraße 63
1045 Wien
Austria

+43 5 90900 3200
+43 5 90900 287
handel5@wko.at
http://www.commercial-agent.at/

Pravo na zastupanje

Želite raditi sa samostalnim zastupnikom? Preduslovi za to su dobri, jer je saradnja sa zastupnicima u Austriji široko rasprostranjena. Austrijski Zakon o trgovinskom zastupanju preuzeo je u ovoj oblasti odredbe Evropske Unije.

Pravne osnove - ugovor o zastupanju

Saradnju sa nekim od zastupnika trebate definisati udovorom o zastupanju. U njemu se trebaju precizno odrediti prava i obaveze preduzeća i zastupnika. U austrijskom Zakonu o trgovinskom zastupanju regulisana su minimalna prava zastupnika kao što su npr. otkaz i pravo na otpremninu.

Po završetku poslovne saradnje trgovinski zastupnik u principu ima pravo da preuzme zastupanje neke od konkuentskih firmi. Ovo pravo se ne može ograničiti.

Ugovori o zastupstvu se po pravilu sklapaju na period od jedne do 5 godina. Otkaz je vezan rokovima. U iznimnim slučajevima kao što su gubitak povjerenja, prevara ili kršenje ugovora moguć je otkaz bez otkaznog roka.

Na web stranici Saveznog gremija trgovinskih agenata možete pronaći uzorak ugovora o zastupanju (Mustervertrag)kao i informacije o austrijskom i EU Zakonu o zastupanju.

Na osnovu svog centralnog položaja, Austrija je važna tranzitna zemlja. U tranzitnom i nacionalnom saobraćaju transport teretnim motornim vozilima predstavlja vodeću ulogu. Oko 32% svih roba prevozi se šinama, što predstavlja više od prosjeka Evropske Unije.

Drumski prevoz robe

Austrija raspolaže dobro izgrađenom cestovnom mrežom u dužini od oko 125.000 km. Na auto puteve i brze ceste otpada 2.200 km.

Molimo da obratite pažnju:

 • Za teretna motorna vozila, sa izuzetkom lako kvarljive robe, važi zabrana vožnje noću i vikendom.
 • Za sva vozila nosivosti preko 3,5 t naplaćuje se putarina po pređenim kilometrima .
 • Ograničenje brzine za teretna motorna vozila nosivosti preko 3,5 t u naseljima iznosi 50 km/h, na lokalnim cestama 70 km/h i na auto putevima 80 km/h.
 • Austrija je članica TIR konvencije (Carnet TIR) i međunarodne konvencije za privremeni uvoz robe na osnovu ATA karneta.

Transport šinama

Austrija raspolaže šinskom mrežom u dužini od oko 5.600 km. Najveći ponuđači željezničkog transporta robe su Österreichische Bundesbahnen AGkao i Rail Cargo Austria AG.

Prevoz tereta brodom

Austrija je kontinentalna zemlja i vodeni transport koncentrisan je na najznačajniji vodeni tok - Dunav. Kanal Rajna-Majna-Dunav omogućava transport robe od Sjevernog Mora do Crnog Mora.

Kontakt adrese ponuđača za ovaj vid transporta robe možete pronaći na web stranici Privredna komora Austrije/Udruženje brodskog saobraćaja.

Zračni saobraćaj

Zračnim putem se transportuje samo ca. 0,3% (stanje 2012) ukupnog austrijskog robnog prevoza. Aerodromi nude sve mogućnosti za handling avionskog tereta.

listen
Content Navigation