Inhalt

Reglementări la import

Standard Content Module
În Austria sunt valabile reglementările Uniunii Europene în ceea ce privesc regulile ambalării, importurile şi regimul vamal. Aceste reglementări ale UE sunt în principiu liberalizate.  Vă prezentăm în continuare o sinteză a celor mai importante aspecte.  
listen

Ambalajele produselor alimentare, cele pentru vin, articole textile şi produse chimice, dar şi cele pentru alte produse, trebuie să respecte regulile de marcare şi de ambalare.

Marcajul CE

Marcajul CE atestă concordanţa cu normele de siguranţă stabilite de UE pentru următoarele grupe de produse:

 • maşini
 • materiale de construcţie
 • echipamente pentru telecomunicaţii
 • aparatură medicală
 • articole sportive
 • jucării
 • materiale explozive

Marcajul CE poate fi obţinut de producător sau de importatorul aflat într-o ţară a UE. Produsele prevăzute cu marcajul CE pot fi comercializate liber în toate statele Spaţiului Economic European, fără ca aceste produse să mai fie supuse unei noi verificări în statul de destinaţie.

Reglementări vamale austriece

Odată cu aderarea la UE Austria a preluat regulile de import şi regimul vamal al Comunităţii Europene. În cadrul pieţei interne europene nu există taxe vamale. Ca şi uniune vamală UE are spre exterior o graniţă vamală comună.

Taxe vamale

Taxa vamală medie a UE este de 4%. Circa 60% din totalul de mărfuri pot fi introduse fără taxe vamale în UE. Tariful vamal austriac are la bază TARIC, tariful integrat al UE. Şi UE poate să elimine taxe vamale, atâta timp cât produsele care ar urma să fie importate nu se produc în UE.

Taxe preferenţiale

Generalized System of Preferences (GSP) stabileşte condiţiile pentru acordarea de taxe preferenţiale la importul din ţări în curs de dezvoltare. În plus există o serie de acorduri speciale între ţările membre UE şi ţări în curs de dezvoltare. Pentru a beneficia de aceste taxe preferenţiale trebuie prezentată o dovadă de origine.

Informaţii

Informaţii generale cu privire la reglementările vamale obţineţi de la:

Ministerul federal al finanţelor - Bundesministerium für FinanzenJohannesgasse 5
1010 Vienna
Austria

+43 1 51433-0
https://www.bmf.gv.at/en/

Biroul central de informaţii al administraţiei vamale austriece - Zentrale Auskunftsstelle der österreichischen Zollverwaltung


Direcţia vamală Klagenfurt Villach - Zollamt Klagenfurt Villach

Ackerweg 19
9500 Villach
Austria

+43 50 233 740
+43 50 233-5964053
zollinfo@bmf.gv.at
https://www.bmf.gv.at/en/topics/customs.html

Informaţii speciale privind vămuirea oferă: Competence Center Zoll

Informaţii privind regelemtările vamale şi de import ale UE:

Mostre

Importul fără taxe vamale de mostre fără valoare comercială este posibil. În acest sens poate fi necesară o marcare corespunzătoare sau o devalorizare. Pentru un import temporar în Austria se poate utiliza un carnet ATA.

Reglementările UE privind importul sunt în principiu liberalizate. Există însă câteva excepţii şi restricţii:

 • cotele de import
 • taxele vamale antidumping
 • embargouri ale Naţiunilor Unite

Reguli speciale se aplică în cazul unor produse cum ar fi:

 • produse textile
 • fier şi oţel 
 • produse agricole
 • material de război
 • aşa numitele produse cu dublă utilizare

cât şi în relaţiile comerciale cu China.

Informaţii referitoare la cotele de import şi la licenţele de import puteţi să obţineţi de la: 

Ministerul Federal al Digitalizării și al Afacerilor EconomiceStubenring 1
1011 Vienna
Austria

+43 1 71100-0
+43 1 71100 8386
service@bmdw.gv.at
https://www.bmdw.gv.at/en.html

Licenţe de import pentru produse agricole

Pentru unele produse agricole sunt necesare licenţe de import. Aceste produse sunt cuprinse într-un catalog. În plus trebuiesc respectate reguli speciale privind ambalarea şi etichetarea.

Licenţele sunt eliberate de:

Piaţa agricolă Austria - Agrarmarkt Austria - AMADresdner Straße 70
1200 Vienna
Austria

+43 1 33151 0
office@ama.gv.at
https://www.ama.at/

Declaraţia vamală

Pentru ca mărfurile din ţări din afara UE să poată să circule liber în Austria şi respectiv pe piaţa UE, trebuie prezentată o declaraţie vamală. Declarantul trebuie să domicilieze în Comunitate. Declaraţia vamală trebuie prezentată la biroul vamal unde sunt sau au fost prezentate mărfurile în scurt timp.

Excepţii:

 • mărfuri în tranzit sau mărfuri în regim de import temporar
 • livrări a căror valoare totală nu depăşeşte limita statistică de 1.000 EUR

Alte documente

Pentru aducerea mărfurilor din exteriorul UE în Austria trebuiesc prezentate şi alte documente:

Factura comercială

Factura comercială conţine de regulă descrierea cuprinzătoare a mărfurilor importate:

 • greutatea
 • dimensiunile
 • cantitatea

şi informaţii privind:

 • ţara de origine
 • expeditorul
 • destinatarul şi
 • ţara de export

La biroul vamal se depun două copii ale facturii comerciale împreună cu documentul de transport AWB sau un conosament.

Dovada de origine

În cazul mărfurilor cu regim preferenţial este necesară o dovadă de origine. Pentru produsele textile există reguli suplimetare de informare. La unele mărfuri poate fi necesară o dovadă de neacordare a regimului preferenţial

Reglemetări speciale

 La importul anumitor produse trebuiesc prezentate licenţe şi diverse aprobări cum ar fi certificate fito-sanitare şi sanitare. Se interzice importul speciilor de animale în curs de dispariţie. Transportul animalelor vii este supus unor reguli speciale.

listen