Inhalt

Condiţii 

Standard Content Module
Condiţiile care asigură o derulare fără probleme a afacerii: vă informăm despre modul în care în Austria se încheie de regulă contractele, se stabileşte preţul şi despre condiţiile de plată.
listen

În oferta adresată unui cumpărător austriac veţi introduce următoarele informaţii:

 • descrierea exactă a mărfii:
 • preţul inclusiv reducerea în EUR sau USD
 • condiţiile de livrare conform Incoterms
 • broşuri publicitare ilustrate
 • mostre de produs în cazul produselor de consum
 • termenul de livrare
 • cantităţile maxime livrate
 • durata de valabilitate a ofertei

Oferta se va redacta în limba germană sau engleză. 

Preţul poate fi stabilit atât în EUR, cât şi în USD. Adeseori mărfurile se oferă spre livrare DDP (Delivery Duty Paid) sau DDU (Delivery Duty Unpaid) şi CIF (Cost Insurance Freight). Vă recomandăm să utilizaţi INCOTERMS. 

Confirmarea

După lansarea comenzii firmele austriece aşteaptă confirmarea comenzii de către furnizor. Dacă în comandă s-au modificat condiţiile ofertei, furnizorul trebuie să le confirme în mod clar.

Contractul

Contractele încheiate cu un cumpărător austriac pot să aibă o formă şi un conţinut liber exprimat. Restricţii de conţinut în contracte există în special cu scopul de a se oferi protecţie consumatorilor.

Forma

Contractele pot fi formulate în scris, dar şi verbal, importantă fiind exprimarea voinţei. La încheierea contractelor se recomandă însă forma scrisă.

Transferul proprietăţii şi condiţiile de livrare

Transferul proprietăţii la cumpărarea sau vânzarea de mărfuri nu se produce odată cu semnarea contractului, ci în momentul predării mărfii  cumpărătorului sau de exemplu transportatorului. La stabilirea condiţiilor de livrare se recomandă utilizarea Incoterms .

Plata decurge fără probleme în cadrul liberalizat al circulaţiei devizelor prin transfer bancar sau poştal. Nu există restricţii. Termenele de plată se negociază de obicei individual şi sunt diferite dependent de branşă.
Ca valori orientative vă prezentăm următoarele variante: 
 
 • în decursul a 10 zile începând cu ziua emiterii facturii cu scont
 • în decursul a 30 de zile începând cu ziua emiterii facturii net

Adeseori se aşteaptă de la furnizor o confirmare a comenzii lansate. De cele mai multe ori se stabilesc clauze care asigură proprietatea. Asta înseamnă că marfa rămâne în proprietatea vânzătorului până când a fost achitată în întregime. 

Pentru asigurarea drepturilor Dumneavoastră vă stau la dispoziţie mai multe instrumente de protecţie. Asigurarea proprietăţii este un instrument larg răspândit şi serveşte în primul rând la asigurarea obţinerii de către vânzător a preţului de vânzare în relaţia sa cu cumpărătorul.

Asigurarea dreptului de proprietate

Vânzătorul rămâne în acest caz proprietarul mărfii până la achitarea totală a preţului acesteia. Asigurarea dreptului de proprietate poate fi negociată informal, dar se recomandă în mod expres redactarea acesteia în formă scrisă. În cazul falimentului cumpărătorului, vânzătorul are dreptul datorită acestui instrument să primească înapoi marfa respectivă. .

Alte modalităţi de asigurare

Alte forme legale de garantare des utilizate sunt:

 • garanţii (gaj)
 • declaraţii ale patronatului
 • girul bancar
 • cesiuni
 • ipoteci.

Incoterms sunt clauze de livrare standardizate, care permit derularea unui proces de cumpărare şi transport simplu şi unitar pe plan mondial. Acest sistem este elaborat, publicat şi dezvoltat de International Chamber of Commerce (ICC) cu sediul principal la Paris. 

Incoterms reglementează în relaţia vânzător – cumpărător în special, cine organizează transportul, cine plăteşte transportul şi cine suportă riscurile, dacă se întîmplă ceva neplăcut în timpul transportului. Prin cădere de acord termenii vor deveni componentă a contractului Dumneavoastră complex de import respectiv export şi trebuie să fie în concordanţă cu toate celelalte clauze juridice ale contractului Dumneavoastră.

Incoterms facilitează comerţul internaţional şi ajută ca oamenii de afaceri din diverse ţări să vorbească "o limbă unitară". Printre Incoterms cei mai utilizaţi se numără EXW (Ex Works), CIF (Cost Insurance and Freight) sau de exemplu DDU (Delivered Duty Unpaid). Cea mai actua lă versiune a Incoterms este din anul 2020.

Mai multe informaţii despre Incoterms găsiţi pe Homepage a ICC Austria sau în limba engleză la www.iccwbo.org

listen

Ultima actualizare : 20.06.2022