Inhalt

Norme

Standard Content Module
Cerinţe importante legate de produsele care ajung pe piaţa austriacă sunt reglementate prin norme – ca şi metodele de verificare, care permit demonstrarea respectării acestor cerinţe. Aici găsiţi informaţii despre normele valabile în Austria, care sunt importante pentru a avea succes la exportul spre Austria.
listen

Normele sunt – exprimat simplu – „reguli ale tehnicii“, care stabilesc standarde unanim recunoscute pentru produse şi servicii.

Ele reglementează printre altele

 • cerinţele legate de produse
  pentru a se asigura utilizabilitatea, compatibilitatea, siguranţa, protecţia sănătăţii şi a mediului
 • procedeele şi procesele
  de ex. legate de desfăşurarea specializată a lucrărilor sau de ofertele de achiziţii
 • metodele de testare şi procedeele de măsurare
  pentru a se putea demonstra respectarea valorilor limită sau a cerinţelor în cauză
 • terminologia
  pentru ca prin utilizarea unui limbaj unitar sa se simplifice comunicarea dintre partenerii de afaceri, clienţi, unităţi de testare şi autorităţi

Normele
 • facilitează astfel modul de comparare a produselor şi serviciilor
 • asigură procese de planificare şi producţie raţionale
 • permit degrevarea de munca de rutină
 • înlătură obstacolele comerciale – în plan naţional, european şi internaţional şi uşurează astfel intrarea pe piaţă.

În principiu normele sunt "recomandări calificate" ele nefiind legi. Aceasta înseamnă că aplicarea lor se face în mod voluntar, ele fiind de obicei uşor accesibile.

În cazuri deosebite legiuitorul austriac (federaţia sau landurile) poate declara anumite norme sau părţi de norme ca fiind obligatorii cuprinzându-le în legi sau ordonanţe. În acest caz respectarea lor este obligatorie. Respectarea normelor poate fi însă stabilită contractual şi între partenerii de afaceri. 

Conţinutul normelor se elaborează de către experţii fiecărui domeniu în parte pe bază de dialog şi consens. 
Experţii contribuie cu cunoştinţele, interesele şi experienţa lor şi definesc astfel, ceea ce numim "standardul". Fiecare normă este supusă înainte de publicare unui proces de analiză publică, pentru a se putea verifica aplicabilitatea ei în practică şi gradul de acceptare. Detailii despre fundamentul procesului de elaborare a normelor găsiţi la www.on-norm.at/publish/norm_grundlagen.html.

Ajutor la respectarea legislaţiei

Normele reprezintă în multe domenii o completare importantă a prevederilor legislative şi îi ajută pe producători şi pe exportatori/importatori să respecte condiţiile-cadru legislative. Acest lucru este valabil în special pentru normele europene (EN) – în Austria: "ÖNORM EN". Aceste norme sunt elaborate în multe cazuri din dispoziţia Comisiei Europene, pentru ca producătorii şi respectiv importatorii să poată să transpună în practică cerinţele de bază ale directivelor europene şi să poată să fie siguri că produsul lor poate fi pus pe piaţă.

Deoarece în Austria directivele europenesunt transpuse la fel ca şi în celelalte state UE în legislaţia naţională. Normele europene (armonizate) reprezintă astfel un instrument, care ajută la respectarea cadrului legislativ. Iar acest fapt constituie o candiţie de bază pentru introducerea mărfurilor pe piaţa austriacă şi astfel pe piaţa europeană („marcajul CE“).

Normele asigură gradul de siguranţă

În norme sunt stabilite cerinţele legate de produse şi servicii cât şi metode de testare, pentru a se putea demonstra respectarea acestor cerinţe. Astfel se asigură un grad mare al siguranţei (pentru produs) pentru consumatorul final, dar şi pentru producător sau importator în cazul apariţiei defectelor sau atunci când se pune problema răspunderii pentru calitatea produsului. 

Ce norme există

În Austria sunt valabile în prezent  (iunie 2007) peste 20.000 ÖNORMEN. Peste 80% din aceste norme sunt de origine europeană sau internaţională. Aceasta înseamnă că ele sunt identice în toate statele UE şi EFTA înlăturându-se astfel barierele comerciale şi tehnice din spaţiul economic european.

Norme există aproape în toate domeniile economiei începând cu A pentru acustică şi terminând cu Z pentru zăcământ. O prezentare a domeniilor cu normele aferente găsiţi pe pagina de web a Institutului austriac de normare. Prin acest link ajungeţi la  domeniile şi normele lor.

De unde puteţi să obţineţi norme

Puteţi să accesaţi gartis şi non stop în Webshop al Institutului austriac de normare: www.on-norm.at/shop. Introduceţi în câmpul căutare termenul dorit, numărul documentului, titlul documentului sau o parte din acesta. 

Vă stau la dispoziţie circa 200.000 de documente care pot fi obţinute ca text complet contra cost. Aici găsiţi: . Darunter

 • normele austriece ÖNORMEN şi regulile ON(ONR)
 • toate normele europene în germană şi engleză(EN)
 • toate normele internaţionale (ISO, IEC) cât şi o serie de norme străine(cum ar fi DIN – în germană şi engleză)

Mai multe informaţii găsiţi la www.on-norm.at/publish/export_recherche.htmlsau puteţi să vă adresaţi la:

Responsabil cu activitatea de normare este în Austria Institutul austriac de normare - Österreichisches Normungsinstitut (ON). Este împuternicit prin lege (legea normării 1971) să asigure infrastructura precum şi organizarea şi desfăşurarea activităţii de normare. 

Normele nu sunt însă elaborate de ON, ci de către cei circa 5.500 de experţi care colaborează în cadrul celor circa  200 de comitete ON. Ei provin din economie, administraţie, mediul academic, instituţii de încercări cât şi din organizaţii ale consumatorilor şi elaborează după principii recunoscute internaţional conţinutul normelor. Detalii despre modul de lucru al comitetelor găsiţi la www.on-norm.at/publish/mitarbeit_in_komitee.html .

Conducătorii comitetelor ON
 • răspund pentru desfăşurarea armonioasă a lucrărilor comitetelor ON(ON-Ks) şi a grupelor de lucru (AGs)
 • coordonează conlucrarea dintre experţii austrieci din comitetele tehnice (TCs) ale organizaţiilor de normare europene şi respectiv internaţionale
 • şi se află în contact permanent cu colaboratorii din toate ţările lumii.

Linkurile organizaţiilor de normare pot fi accesate la http://www.on-norm.at/publish/normung_links.html. Partenerul Dumneavoastră de discuţie este:

ON Standards


Dipl.-Ing. Dr. Karl Grün

Heinestraße 38
1020 Wien
Österreich

+43 1 213 00-714
+43 1 213 00-722
karl.gruen@on-norm.at
http://www.on-norm.at/publish/norm_ansprechpartner.html

Normarea este un proces dinamic. Noile norme sunt elaborate în conformitate cu necesităţile din economie, administraţie şi societate. Normele existente sunt verificate în permanenţă în privinţa actualităţii lor şi în caz de nevoie se adaptează nivelului tehnicii din momentul respectiv.

Din acest motiv este important să se ştie exact care sunt normele sau apariţiile valabile în momentul respectiv. În acest sens Institutul austriac de normare oferă diverse posibilităţi de informate: în afară de ON Onlineshop oferta cuprinde abonamente pentru multe domenii, un Update-Service şi sisteme online de management al normelor. ON pune în plus la dispoziţie literatură de specialitate selectată atent precum şi software, care facilitează aplicarea normelor.
Apelaţi la:

Normele definesc cerinţele legate de calitatea produselor şi serviciilor, reglementează fluxuri şi procese şi stabilesc metode de verificări. pentru ca un producător sau furnizor să poată să demonstreze credibil că produsul sau serviciul său respectă toate cerinţele unei norme, există posibilitatea certificării.

Institutul austriac de normare oferă posibilitatea certificăriiconformităţii pentru produse cum ar fi prin sistemul „ÖNORM ... verificat (geprüft)“. Alte mărci ale conformităţii ON sunt: ON Certified Product, ON Certified Service, ON Certified Person, Keymark, CENCER.

În plus ON este cunoscut ca unitate competentă cu responsabilitate în eliberarea de certificate de conformitate UE cât şi de certificate privind controlul producţiei unei întreprinderi. Acestea se eliberează în vederea obţinerii marcajului CE pentru produsele din domeniul construcţiilor. În caz de interes vă rugăm să vă adresaţi la:

ON CERT


Dipl.-Ing. Wolfgang Höhnl

Heinestraße 38
1020 Wien
Österreich

+43 1 213 00-524
+43 1 213 00-520
wolfgang.hoehnl@on-norm.at
http://www.on-norm.at/publish/kontakt_on_cert.html


listen

Autorul: Dr. Johannes Stern
Sursa: Austrian Standards Institute © Austrian Standards International