Inhalt

has to be: Иновативно софтуерно решение в областта на eMobility идва от Австрия

Софтуерното решение be.ENERGISED се прилага при експлоатацията на станциите за електрическо зареждане: от управлението и поддръжката до фактурирането на процесите на зареждане.

© ADVANTAGE AUSTRIA
© ADVANTAGE AUSTRIA
listen

С be.ENERGISED компанията has-to-be разработи цялостен и независим от хардуера софтуер, който управлява всички процеси, свързани със "зареждането" на електрически превозни средства.

Това е особено удобно не само за операторите на станции за зареждане, но и за клиентите, тъй като софтуерът се използва в цял свят.

Управлението на станциите за зареждане е централният компонент на системата. Дългогодишният опит гарантира безпроблемна работа.

Голямо предимство е например свързването в мрежа и комуникацията с други платформи, например за да се направи собствената зарядна станция видима или да се даде възможност за достъп до зарядни станции от различни доставчици чрез електронен роуминг.

GreenTech Austria: has·to·be
video abspielen