Inhalt

Преглед

Standard Content Module
В Австрия се намира не само най-голямото подземно находище на волфрамова руда в западния свят, но и най-голямото находище на талк в Централна Европа, както и най-голямото находище на сидерит в света. Тук е и един от световните лидери при огнеупорните продукти и друг технологичен лидер в областта на използването на рециклирани материали при минералните ресурси. Браншът добива суровините по устойчив начин и произвежда продукти в най-различни форми – иновативно, съобразено с разходите, а също така и според специфичните за клиента изисквания.
listen

Суровини за ежедневието

Няма продукти без полезни изкопаеми, няма ден без минерални суровини. Без полезните изкопаеми нямаше да има нито къщи, влакове, улици, вестници, нито компютри или мобилни телефони. Австрийската минна промишленост добива висококачествени суровини, които се преработват в търсени продукти за целия свят. Само един пример: Желязна слюда от Австрия се използва в покритията против ръжда в световен мащаб, от моста на Босфора в Турция до Сидни Харбър Бридж.

Макар че това е сравнително малък сектор в Австрия, обемите на производство на отделни суровини са значителни в международен аспект. Австрия се нарежда на 5-то място в света по производство на магнезит, на 7-мо за волфрам и на 11-то за талк.

Промишлеността добива и обработва полезни изкопаеми като руди (желязна руда, волфрам, желязна слюда) и индустриални минерали (магнезит, сол, талк и левкофилит, графит, каолин и др.) по зададени от клиенти спецификации и предлага отчасти също услуги в края на жизнения цикъл на продукта.

Австрийската минна индустрия добива полезни изкопаеми в повече от 1200 повърхностни мини (открити мини, кариери, “кариери за чакъл”) и 40 подземни мини. Сред силно специализираните австрийски компании има лидери на световния пазар и технологиите. Техните продукти са търсени в световен мащаб заради специалните им качества.

Пример индустрия за огнеупорни изделия

Австрийската индустрия за огнеупорни материали привлича вниманието със специални решения: огнеупорни продукти за “чиста стомана”, 3D печат, симулационни програми за всички производствени линии в клиентската индустрия (симулация на потоци), това са технологични постижения със световно признато качество. Австрийската индустрия обаче заема специална позиция и по отношение на енергийната ефективност и иновациите в сектора на рециклирането.

Пример талк

Австрийска фирма за добив на талк е разработила специален метод, с който се произвежда фино смлян прах от талк с превъзходни качества за производителите на пластмаси. В компактна форма той се доставя на клиенти по целия свят. Компанията има технически върхови постижения в струйното смилане и намирането на логистични решения за тези иновативни продукти от суровини.

Устойчиво развитие

Австрийските компании за суровини определят тенденциите в работата с природните ресурси. Правните изисквания за промишлени предприятия, сертификации и корпоративни или вътрешнофирмени регламенти действат заедно и осигуряват устойчивост при работата със суровините в минната индустрия.

Целта е възможно най-пълната разработка на находището при добива на суровините. Рекултивацията, респ. възстановяването на откритите рудници допринася за опазването на околната среда. Ако е възможно, рециклирането се прилага за опазването на първичните суровини. При използването и на други ресурси като енергия и производствени средства се взимат под внимание аспектите на екологичната политика. Не бива да забравяме: минералните суровини също са основата за енергийната ефективност на продуктите, получени от тях без да замърсяват околната среда.

Обучение

В Австрия има няколко възможности за обучение на експерти в областта на минното дело:

  • HTL Леобен
  • Montanuniversität Леобен
  • специализирано обучение във Занаятчийското училище за минералодобивната промишленост в Леобен
  • „on the job“ практика в минни компании след основното обучение

Последна актуализация : 18. декември 2020