Inhalt

Цифри и факти

Standard Content Module
Тук ще намерите данни и числа за значението на бранша: Селско стопанство
listen

 

 • 5.900

  Заети

  В областта на аграрната техника са заети около 5.900 човека.

 • 162.000

  Предприятия в аграрния и горския сектор 

  В австрийската аграрна и горска промишленост има около 162.000 предприятия.

 • 20,7%

  Дял на био предприятията

  20,7% от предприятията в Австрия се занимават с биологично земеделие.

 • 11,5

  мрд. евро износ

  Обемът на износа в селското стопанство през 2018г. е възлизал на 11,5 мрд. евро.

listen

Източник: Асоциация на металургичната индустрия
Данни за селскостопанската техника 2018 
Заводи 43
Заети лица ca. 5.900
Реализирана продукция в милиони евро 2.448 
Износ в милиони евро 1.576 
Източник: Statistics Austria, AMA-Marketing
Обща външна търговия със селскостопански продукти 2018
Експорт11,5 милиарда евро (+3,4%)
Импорт12,2 милиарда евро (+1,7%)
Източник: Statistics Austria
Структура на предприятията в селскостопанския сектор 2016
Брой на селскостопанските и горскостопанските предприятия 162.018
Брой на семейните предприятия с основна трудова дейност в областта на селското стопанство57.531
Брой на семейните предприятия с допълнителна трудова дейност в областта на селското стопанство 89.782
Други14.705
Брой на планинските земеделски предприятия58.716
Брутно създаване на стойност на австрийското селско стопанство  на производствени цени (2018)3,19 милиарда евро
от тях заети лица от семейството 404.734