Inhalt

Цифри и факти

Standard Content Module
Тук ще намерите данни и числа за значението на бранша Консултинг.
listen
 • 29,9%

  Експортна квота ИТ

  Секторът информационни технологии достигна през 2019г. експортна квота от 29,9%.

 • 9,92

  мрд. евро приходи от износ

  В областите консултантски услуги по фирмени въпроси, счетоводство и информационни технологии през 2018г. бяха достигнати приходи от износ в размер на 9,92 мрд. евро.

 • 243.700

  Заети Информационни & Консултантски услуги

  Около 243.700 лица са били заети през 2020г. в областта Информационни & Консултантски услуги.

 • 110.375

  Предприятия

  В бранша Информационни& Консултантски услуги през 2020 броят на предприятията достигна 110.375.

listen

 


Източник: Федерална конференция на свободните професии в Австрия, Списък на членовете 2020
Адвокати и одитори 2020
Адвокати 6.605
Данъчни консултанти и одитори 11.149
Източници: Статистика на заетите изготвена от Стопанска камара Австрия, Статистика Австрия
Консултантски услуги – браншови профил 2020
Предприятия 17.015
Работещи (без лица на минимална трудова заетост) 15.970
Приходи от оборот в мил. евро 3.359
Източници: Статистика на заетите изготвена от Стопанска камара Австрия, Статистика Австрия
ИТ-услуги – браншови профил 2020
Предприятия 25.187
Работещи (без лица на минимална трудова заетост) 73.375
Оборот в мил. евро 15.784
Източник: Проучване на малките и средни предприятия в Австрия, Стопанска камара Австрия отдел Информационни & Консултантски услуги: Икономически доклад 2021
Браншът Информационни и консултантски услуги според браншови съюзи 2020
  Предприятия Несамостоятелно  заети лица
Управление на отпадъците и ресурсите 6.009 16.400
Финансови консултанти 6.173 5.700
Реклама и маркетингова комуникация 27.395 32.500
Консултантски услуги, счетоводство и информационни технологии 52.699 104.800
Инженерингови консултанти 6.399 18.400
Печат 1.301 7.000
Консултанти по недвижими имоти и имуществени одитори 9.293 23.800
Счетоводство и медии 2.894 8.200
Застрахователни агенти и консултанти по застрахователни въпроси 4.006 7.300
Телекомуникационни и радио- и телевизионни компании 1.162 19.600
Общо: 110.375 243.700Последна актуализация : 16. август 2021