Inhalt

Общ преглед

Standard Content Module
Независимо дали в страната или в чужбина фокусът винаги е върху клиента. Това е водещият принцип за австрийските банки и застрахователни компании. Чрез дъщерните си банки австрийският банков сектор присъства в много страни, например с широката си мрежа в цяла Източна Европа. Тук предизвикателствата на дигитализацията се посрещат, като се засилва близостта с клиентите.
listen

Автомат, на който можете лесно да сключите автомобилна застраховка само за няколко минути? Туристическа застраховка чрез SMS? Индивидуална застрахователна консултация преди следващия час по езда или преход в планината? Няма проблеми: Австрийският застрахователен бранш е многообразен, с дълги традиции и множество иновации. И присъства по цял свят, особено в Източна Европа.

Традиция и стабилност

Застрахователните компании и банките в Австрия по традиция се разрастват и структурират. Банковият пейзаж в Австрия е силно повлиян от регионалните кредитни институции и регионалните банки (Landesbanken). Застрахователните компании в Австрия имат дългогодишна история и много опит в застраховането на хора, животни и имущество, както и в осигуряването като форма на издръжка и натрупване на богатство.

Спестовните влогове и депозити, и кредитирането са сред основните дейности на австрийските спестовни каси и банки. По този начин банковият сектор действаше като стабилизатор и по време на финансовата криза в най-новата история.

Продуктите на австрийските застрахователни дружества се разделят на застраховки домашно имущество и автомобилно застраховане, застраховките със спестовен характер за старост и допълнителна пенсия, както и продуктите, които гарантират здравна и дългосрочна грижа.

Представителите на различните австрийски застрахователни дружества са под надзора на държавата, а секторът на здравните и дългосрочните застраховки се наблюдава от регионалните или фирмени здравни каси.

Сигурност на много пазари

Жизненият стандарт и качеството на живот в страните от Централна и Източна Европа се развиват добре. Това означава, че се увеличава и търсенето на надеждни услуги във финансовия и застрахователния сектор. Иновативните услуги и предложения са търсени, а австрийски компании в банковата сфера и застрахователната индустрия могат да ги предложат. Много австрийски компании отдавна действат в този регион и познават пазарите и нуждите на клиентите.

Иновации за хората

Дигитализирането на продукти и услуги е решаващ фактор за успех. Но тъкмо в застрахователния и банковия сектор, където в центъра на вниманието са хората, е важен добрият баланс между класическите начини за продажба и дигиталните нововъведения.

С ключовите думи "FinTech" и "InsurTech" се обобщава голям брой разработки, които се разпространяват в банковата и застрахователната индустрия. Това включва мултибанковата платформа както и използването на мобилни дигитални комуникационни системи, които определят ежедневието на банковите и застрахователните клиенти. Обикновените застрахователни продукти, например, вече се договарят в голямата си част чрез препоръчителни системи в Интернет.

Традиционните компании в бранша трябва да се настроят към бързите темпове на иновациите и разрушителния потенциал на новите технологии. Банковите клиенти се възползват от съвременните предложения, напр. в областта на цифровите плащания или мобилните платформи за банкиране при съпътстващо високо качество на личните консултации. Банкирането трябва да е лесно и сигурно. И това е основната компетентност на традиционните банки, защото те предлагат компетентни съвети, дългосрочни взаимоотношения и сериозно отношение. А за застрахователните компании днес е по-необходимо от всякога да разпознават нуждите и желанията на клиентите.

Носене на отговорност

Финансовата и застрахователната индустрия допринася за икономиката и обществото на няколко нива:

  • като доставчик на услуги за своите клиенти
  • като начинание за националната икономика
  • като корпоративен гражданин на обществото

Австрийските банки и застрахователни компании поемат тази отговорност и по този начин придобиват един от най-ценните си активи: доверието на своите клиенти.