Inhalt

Цифри и факти - Ноу хау в туризма / Инфраструктура

Standard Content Module
Информирайте се тук на базата на няколко избрани факти за значението на бранша: Ноу-хау в туризма и инфраструктура. 
listen
 • 12

  млрд. евро приходи 

  През 2020г. приходите от чуждестранни посетители в Австрия, включително приходи от пътнически транспорт, възлизаха на над 12 млрд. евро.

 • 54,34

  млн. нощувки в 5-/4-звездни хотели

  Най-много нощувки в Австрия отбелязват 5-/4-звездните хотели, през 2019г. броят им беше 54,34 милиона.

 • 1.110

  съоръжения с въжена линия

  Повече от 250 компании в Австрия обслужват над 1.100 съоръжения със седалкови и кабинени лифтове.

 • 50.400

  заети лица

  Само в секторите транспорт, туристически агенции и туроператори в Австрия бяха заети през 2019г. повече от 50.400 човека, в туризма общо около 253.700.

listen

 Източник: ABA Invest in Austria; Статистика Австрия.
хау в туризма/ Образование
Специалности по туризъм в университетите около 6
 Специалности по туризъм в университети за приложни науки около 40
Училища по туризъм 28
Частен университет в сектор туризъм 1
Ученици с туристически професии в дуалната система на обучение Около 11.300
 Източник: Стопанска Камара Австрия, Асоциация на австрийски фирми за експлоатация на лифтове. Данни 20/21
 Основни данни за инфраструктурата в областта на въжените линии / планинските железници – Зима 2019/2020
Компании за въжени линии 253
 Компании за Т-бар лифтове 550
 Съоражения с въжена линия 1.110
Т-бар лифтове Около 1.820
Писти 23.700 ha
Инвестиции (сигурност/качество на съораженията, покриване
на пистите със сняг и т.н.)
Около 423 млн. евроlisten

Последна актуализация : 13. септември 2022