Inhalt

Фирмени данни

listen

ИНФОРМАЦИЯ СЪГЛ. § 25 ОТ ЗАКОНА ЗА МЕДИИТЕ

Седалище

Стопанска камара на Австрия / Wirtschaftskammer Österreich (WKÖ)
ADVANTAGE AUSTRIA
"Виднер Хауртщрасе" 63
1045 Виена
Австрия
contact@advantageaustria.org

Оторизиран представител: д-р Харалд Марер, президент

Дейност

ADVANTAGE AUSTRIA със своята изградена по целия свят мрежа от офиси е австрийската агенция за международни контакти. Благодарение на договора със Стопанска камара на Австрия (WKÖ) и възложената от нея поръчка ADVANTAGE AUSTRIA е най-голямата организация, предлагаща услуги и насърчаваща всякакъв вид икономически дейности в международен план. ADVANTAGE AUSTRIA представлява законосъобразно интересите на австрийските фирми-членки на камарата в страната и чужбина.

Цел на уебсайта ("основна насока")

Стимулиране достигането на поставените цели в сферата на дейността


Предвид техническите особености на интернет не можем да поемем отговорност за автентичността, правилното представяне и пълнотата на предоставената в интернет информация. Също така не носим отговорност за разполагаемостта и действието на настоящия уебсайт и неговото съдържание.

Изключено е поемането на каквито и да било гаранции за косвени, преки или други вреди, произтичащи от използването или нлипсата на данни и информация на настоящия уебсайт, доколкото това е правно допустимо.

Съдържанието на този уебсайт е защитено съгл. разпоредбите на закона за авторското право. Информацията в него е предназначена само за лично ползване. Всякакво друго използване и по-специално запаметяването на информацията в база данни, размножаването й, както и всякакъв вид професионално използване и предоставянето й на трети лица, дори частично или в преработен вид, без съгласието на съответната организация, е забранено. Отделни статии от този портал са предоставени от партньорски организации. Те са обозначени с лога, представляващи линкове, и не винаги съвпадат с мнението на WKÖ / ADVANTAGE AUSTRIA.

На  www.advantageaustria.org хиперлинкове са добре дошли. Забранява се всякакво включване на отделни страници от нашите предложения в чужди фреймове.

Равнопоставеност на половете

Всички данни и начини на изписване на www.advantageaustria.org както и всички документи, които могат да се свалят от тези страници, са формулирани (замислени) като неутрални по отношение на пола и трябва да се интерпретират по този начин. Така напр. под термина "доставчик" трябва да се разбира лице както от мъжки, така и от женски пол. Не сме използвали изписване, сочещо алтернативно мъжки и женски пол, от съображения за по-лесно четене.