Inhalt

Преглед

Standard Content Module
Австрийските доставчици на информационни технологии и телекомуникационни услуги са световни лидери със своите продукти. Спектърът варира от автоматизация до разработване на приложения. Така например обединената компетентност на австрийските компании е откриваема в множество смартфони – полупроводникови платки, NFC компоненти и сензори. Също така системите за публичен достъп, напр. за ски лифтове, стадиони или летища често са „made in Austria“.
listen

Австрия засилва сектора на информационните и комуникационни технологии (ИКТ) и се прояви като топ локация. В тази сфера има много големи международни концерни, но и австрийски фирми заемат водещи позиции на световните пазари за ИКТ. В Австрия интензивните изследвания в тези области на технологиите се подкрепят от публичния сектор с програми за подпомагане и привлекателна данъчна система. В Австрия около 290000 висококвалифицирани служители работят в сектора на ИКТ.

Изследователска дейност

Изследователската и развойната дейност са в основата на успеха на бранша за ИКТ. Австрийското дружество за насърчаване на научните изследвания (FFG) класира Австрия сред първите три европейски изследователски центрове в Европа в наши дни. При производството на чипове например квотата за НИРД е около 15-20%. Австрийските ИКТ компании се представят отлично и в рамковите програми на ЕС.

Изследователската дейност на фирмите се подкрепя и от целеви програми за държавна субсидия, като например програмата “ИКТ на бъдещето”. Много изследвания в областта на ИКТ се провеждат и в центрове за експертни знания и опит, където фирмите и академичните институции работят по съвместни научноизследователски програми.

Фирми

В приблизително три четвърти от австрийските фирми в сектора на ИКТ работят по-малко от десет души. Най-големият доставчик на ИТ в Австрия има над 100 филиала в над 30 страни по света. В продължение на повече от 45 години тази компания предлага професионални ИТ услуги в областта на Data Center, интегрирани приложения, аутсорсинг на бизнес процеси, банкови и застрахователни решения, ИТ консултинг, индустриални решения за местни и чуждестранни клиенти.

Един от водещите системни доставчици на автоматизирани, логистични решения до ключ се намери в Австрия. От 1969 г. фирмата реализира на всякъде по света вътрешнофирмени логистични решения, от малки приложения за транспортна и конвейерна техника до комплексни логистични центрове. 

Умни и сигурни

Австрийският бранш за ИКТ обръща специално внимание на интелигентни и устойчиви решения. Примери за това са “Smart City Wien” и проекти за интелигентна мобилност на австрийски фирми. 

Световният лидер на пазара за технологиите за радиочестотна идентификация (RFID) и близка комуникация (NFC) е от Австрия. Компанията се фокусира върху приложения в областта на “Smart City” и по-специално върху възможностите за оптимизиране на трафика. Иновационните полупроводникови елементи и свързаните с тях безконтактни системи за качване и слизане трябва да направят използването на обществения транспорт още по-удобно и така да допринесат за идеята за “зелена мобилност”.

Сигурността и изискванията за сигурност също играят важна роля в бранша за ИКТ. Особено за живота в градските райони ще има много предизвикателства в бъдеще. Без значение, дали става дума за транспортни системи, емисии, сигурност на личните данни и информацията или осигуряване на доставките: за всички сектори се търсят иновативни продукти и услуги от бранша за ИКТ.