Inhalt

Преглед

Standard Content Module
В Австрия има много проекти за интелигентен град, а австрийската столица Виена е един от най-добрите градове за живеене в света. Австрийската компетентност в областта на градските технологии, като например решения за мобилност, енергийни и екологични технологии или цялостните концепции за градоустройство, е международна призната. Продуктите и услугите от австрийски компании помагат на градове по целия свят да станат по-ефективни, устойчиви, безопасни и добри за живеене.
listen

Браншът технологии за градската среда разработва ефективни решения за живота в градовете и повишава качеството на градския живот. В технологиите за градската среда участват различни отрасли като транспорт и мобилност, околна среда и енергия, информационни и комуникационни технологии (IKT), безопасност и градско планиране. Специалистите в тези области работят интердисциплинарно в сътрудничество, за да повишат качеството на живот в градовете. 

Предложенията обхващат много сфери:

интелигентна мобилност

 • иновативни решения за мобилността на пътници и стоки
 • транспортна инфраструктура
 • интелигентни транспортни системи
 • технологии за превозни средства

интелигентни енергийни и екологични технологии

 • устойчиво производство на електроенергия
 • енергийно ефективни технологии за сгради и крайно потребление
 • енергийни мрежи и хранилища
 • градско енергийно снабдяване
 • управление на отпадъците и отпадъчните води

интелигентна инфраструктура за информационни и комуникационни технологии

 • иновативна комуникационна структура
 • информационни и комуникационни технологии за енергия и мобилност
 • електронно управление и електронно здравеопазване

сигурност

 • защита на критични инфраструктури и сигурност на снабдяването
 • управление за защита от кризисни ситуации, бедствия и катастрофи
 • киберзащита
 • миграция и интеграция

 Smart City концепции за градско развитие


Градове в движение

Независимо дали става дума за събиране на пътни такси, стопанисване на паркинги или електронна регистрация на превозните средства: една австрийска фирма покрива с общовалидни решения цялата верига от услуги и продукти за своите клиенти: от компоненти, дизайн и изграждане на системи до експлоатацията им. 

Международно признат концерн за транспортни технологии от Австрия е световен лидер за светофари и LED сигнални лампи за транспортна техника. В повече от 60 държави по света се използват неговите продукти, системи и услуги за безопасност и интелигентно управление на транспорта.

Най-дългата въжена линия в света и ефективна система за обществен транспорт за Венеция: съоръжения за въжени линии и системи за обществен транспорт от Австрия транспортират хора по целия свят. Дали в Австрия, в Лас Вегас, в Сингапур, Торонто, Мексико сити, Венецуела или в Азербайджан, навсякъде по света се срещат въжени линии и кабелни линии на австрийския концерн.

Пример комуникация 

Международно действаща корпоративна група със седалище във Виена доставя от 1947 г. комуникационни и информационни системи за критични за безопасността приложения както за граждански или военен контрол на въздушното движение, така също в областта на обществената безопасност или при железопътни и морски системи. Клиенти в повече от 110 страни по света се доверяват на решенията и проектната експертиза от Австрия. Доставчикът в сферата на системите за оперативна гласова комуникация за управление на въздушното движение е дори световен лидер с пазарен дял от 30% .

В Австрия също е седалището на водещ европейски доставчик на интелигентни продукти за мрежовата инфраструктура и решения за сградна автоматизация. Компанията разработва, произвежда и продава решения за рутери, I/O контролери, управление на осветлението както и графичен потребителски интерфейс, и снабдява клиенти в около 80 държави.

listen