Inhalt

Цифри и факти

Standard Content Module
С помощта на някои подбрани цифри можете да се информирате за значението на бранша „Метали и металообработка”.
listen
 • 15.366

  заети

  В областта на черната металургия през 2017г. са били заети 15.366 лица.

 • 156.589

  тона произведено количество

  През 2017г. произведеното количество в черната металургия е възлизало на повече от 156.00 тона.

 • 23,4%

  експортен дял

  Металодобивната индустрия има 23,4 % експортен дял в австрийската външна търговия.

 • 1.200

  предприятия

  През 2017г. в Австрия е имало 1.200 предприятия в металодобивната индустрия.

listen
Източник: Браншови съюз металодобивна индустрия, Факти & Данни 2018
Металодобивна индустрия  – данни 2017
Предприятия 1.200
Заети 130.000
Оборот 37,1 мрд. евро
Износ 33,2 мрд. евро
Експортна квота  около 81 %
Дял на износа в австрийската външна търговия 23,4 %
Най-важни пазари Германия, САЩ, Франция, Италия, Швейцария, Китай 
Разходи за изследвания и развойна дейност 1,6 мрд. евро
Дял в общите разходите за изследвания и развойна дейност в австрийската промишленост  33 %


Източник: Браншов съюз на минната промишленост – Стомана.
Стоманодобивна индустрия – ориентировъчни данни за 2017 r.
Производство на сурова стомана 8,1 милиона тона
Производство на суров чугун 6,3 милиона тона
Заводи 13
Заети лица 15.200
Оборот:7.519 мил. евро
Източник: Годишен доклад 2017. Асоциация на металургичната индустрия
Леярска промишленост – ориентировъчни данни за 2017 г.
Заводи 38
Заети лица 7.100
Производствена стойност на чугунените и стоманените отливки 156.589 тона / 408,6 мил. евро
Производствена стойност на отливките от нежелезни метали 161.601 тона / 1.080 мил. евро
Експортна квота от стойността на общата продукция 54,21 %
Експортна квота80 %
Източник: Браншов съюз на минната промишленост – Стомана, Браншов съюз на металообработващата промишленост в областта на нежелезните метали
Алуминиева промишленост – ориентировъчни данни за 2017 г.
Заводи 14
Заети лица около 4.500
Реализирана продукция 3,1 милиарда евро
Източник: Trend Top 500
Десетте най-големи предприятия на металообработващата промишленост на Австрия според нетния оборот в милиони евро за 2017 г.
1. voestalpine AG 12.897,80
2. Blum Verwaltung GmbH 1.788,80
3. Plansee Holding AG 1.298,00
4. Amag - Austria Metall AG 1.036,20
5. Montanwerke Brixlegg AG 778,30
6. Welser Profile Beteiligungs GmbH554,00
7. Neuman Fried. v. GmbH 497,00
8. Hammerer Aluminium Industries Holding GmbH (HAI) 480,69
9. Grass GmbH378,00
10. Schoeller-Bleckmann Oilfield Equipment AG (SBO)324,20


Последна актуализация : 11. ноември 2020