Inhalt

Преглед

Standard Content Module
190 години опит при задвижването на кораби, иновативна вибрационна защита за яхти, ефективни помпени системи? В Австрия морската промишленост е добре развита въпреки липсата на директен излаз на море.
listen

Морската индустрия включва доставката на стоки и услуги от секторите корабоплаване, корабостроителници, корабостроене и производство на лодки, пристанища, инфраструктурата, логистиката, туризъм и поддоставки.

Морското корабоплаване е най-големият сектор в морската икономика. То включва използването на плавателни съдове, предимно за превоз на пътници и стоки. Речното корабоплаване и вътрешното корабоплаване допълват тематиката за морската индустрия.

Морските поддоставчици и доставчици на услуги се концентрират върху разработването и производството на иновативни системни решения. Те се отнасят не само до корабите като продукт, а също и до морските съоръжения и системи за пристанищната икономика и логистика, морската екологична и безопасна техника, както и офшорната техника и други области на морската техника. 

Решения по мярка

Австрийските компании от морската индустрия доставят продукти с изключително качество, които получават международно признание. Особено важна е доставката на двигатели и задвижващи системи, но също така търсени са и техника за безопасност, противопожарна защита, вътрешни инсталации, ресори, помпи и системи за управление от Австрия. 

Специфична особеност на австрийските фирми са индивидуалните решения, които се разработват и изпълняват съвместно с клиентите според техните изисквания. Браншът се характеризира с богата традиция, трайни цели и голяма компетентност по отношение на иновациите.

Бъдеще

Бъдещите възможности за предприятията за производство и доставка понастоящем са в областта на морското корабоплаване, предимно пристанищната индустрия, в корабните компании и логистичното консултиране. Ето защо европейските пристанища все повече се позиционират като логистични центрове, доставчици на пълната гама от логистични услуги и средства за транспорт за различните видове транспорт. Дунавският регион като коридор за корабите към Черно море има положително развитие при прехвърлянето на стоки и в туризма.

Тенденции

Актуалната тенденция в корабостроенето основно е насочена към разширяването на транспортния капацитет (контейнери) на кораб. В тази връзка предизвикателни са въпросите относно екологичната съвместимост и използването на алтернативни задвижващи системи и горива.