Inhalt

Австрийска мрежа в България

Standard Content Module
listen
Австрийски бизнес-кръг (АВС)

Австрийският бизнес-кръг е неформално сдружение на австрийски фирми, развиващи бизнес в България.

Целите на ABC включват:

  • създаване на лични контакти между мениджърите на австрийските фирми в България
  • обмен на информация и опит между участниците
  • съдействие в началото на дейността на новосъздадени компании, дъщерни на австрийски фирми
  • организиране на информативни срещи и лекции по теми от общ интерес за австрийската бизнес-общност в България
  • изработване на общи позиции в области от общ интерес
  • форум за получаване на информация за дейността на Австрийско търговско представителствоКак се става член на ABC?

Ако искате да станете член на АВС, трябва да изпратите заявление за членство до ADVANTAGE AUSTRIA/Австрийско търговско представителство. Формуляр можете да получите от ADVANTAGE AUSTRIA/Австрийско търговско представителство.

Ако искате да станете член на АВС, молим да се свържете с Австрийско търговско представителство (sofia@advantageaustria.org).


Срещи на ABC

Срещите се състоят веднъж месечно, с изключение на юли и август.

 За повече информация относно бъдещи събития, моля, обръщайте се към:

ADVANTAGE AUSTRIA/Австрийско търговско представителство


Австрийско посолство – търговски отдел

ул. Цар Самуил 35
1000 София

+359 2 953 15 53
+359 2 953 24 26
sofia@advantageaustria.org

Австрийско посолство в България

Австрийско посолство в България


Посланик: г-жа Андреа Вике

ул. Шипка 4
1000 София
България

+359 2 932 90 32
+359 2 981 05 67
sofia-ob@bmeia.gv.at
http://www.bmeia.gv.at

Реклама Австрия

Austrian National Tourist Officeinfo@austria.info
http://www.austria.info/bg