Inhalt

ЦИФРИ И ФАКТИ - Бионауки / Фармацевтика

Standard Content Module
От посочените данни можете да се информирате за значението на бранша биотехнологии и фармация.
listen
 • 18.000

  заети

  През 2020г. във фармацевтичната индустрия на Австрия са били заети 18.000 лица.

 • 13%

  квота фармацевтика

  Делът на разходите за лекарства при общите разходи в здравеопазването в Австрия през 2019 е възлизал на 13%.

 • 151

  предприятия

  В областта на биотехнологиите през 2020 в Австрия е имало 151 предприятия.

 • 416,1

  мил. евро оборот

  Предприятията в областта на биотехнологиите през 2020 са постигнали оборот от около 416,1 мил. евро.

listen

Източник: „Фармиг”, Съюз на фармацевтичната промишленост на Австрия. „Данни & факти 2022”
Данни за фармацевтичната промишленост на Австрия за 2020 г.
Заети лицаca. 18.000
Брой компании (производители и вносители)120
Производство в млн. евро1.387
Внос в млн. евро9.561
Износ в млн. евро11.941


Източник: Trend Top 500
10-те най-големи компании в Австрия в областта на бионауките/фармацевтиката според нетния оборот в мил. евро (2021)
1. Novartis Austria 2.301,00
2. Boehringer Ingelheim RCV GmbH & Co KG 1.752,70
3. Herba Chemosan Apotheker-AG 1.634,10
4. Takeda Manufacturing Austria AG (vormals: Baxter AG) 660,00
5. Chemo AG 520,00
6. Phoenix Arzneiwarengroßhandlung GmbH 449,18
7. Jacoby Holding GmbH 447,00
8. Pfizer Corporation Austria GmbH 376,00
9. Alphamed Arzneimittel GmbH & Co KG 343,99
10. Octapharma Pharmazeutika ProduktionsGmbH 266,90
Източник: Life Science Report Austria 2021
Данни за биотехнологиите в Австрия (2020)
Заети лицаca. 2.300
Компанииca. 151
Производство в млн. евроca. 416,1

Последна актуализация : 17. октомври 2022