Inhalt

Цифри и факти - Логистика

Standard Content Module
Тук ще намерите данни и числа за значението на бранша: Логистика
listen
 • 2.345

  ново създадени предприятия

  През 2021г. са били създадени около 2.345 предприятия в областта на транспорта.

 • 40.512

  предприятия

  През 2021г. в Австрия действащи предприятия в областта на транспорта са били 40.512.

 • 511

  Mio. Превози

  511 мил. превози са отбелязали австрийските въжени линии през зимата на 2019/2020.

 • 222.084

  заети

  В областта на транспорта през 2021г. са били заети около 222.100 лица.

listen
Източник: Австрийска транспортна икономика. Данни и факти – годишен доклад 2022
Данни за пътната и железопътната инфраструктура 2019
Магистрали в Австрия 20,8 км на 1.000 км²
(Средна стойност ЕС: 17,5 км на 1.000 км²) 
Железопътна инфраструктура в Австрия 59,2 км на 1.000 км²
(Средна стойност ЕС: 47,4 км на 1.000 км) 

Източник: Австрийска транспортна икономика. Данни и факти – годишен доклад 2022
Превозени товари/Товарен превоз 2021
Начин на транспортиране Превозени товари в 1.000 тона Дял в %
Път 403.498 67,7%
Релси 102.233 17,7 %
Тръби 64.614 11,2 %
Корабоплаване по Дунава 8.271 1,4 %
Въздушен транспорт 221 0,03 %

Източник: Австрийска транспортна икономика. Данни и факти – годишен доклад 2022
Цифри от бранша „Транспорт и движение” 2021 г.
Брой на предприятията в австрийската транспортна индустрия 40.512
от тях новоучредени 2.345
Заети лица 222.084

Източник: Factsheet. Австрийските въжени линии в цифри. Браншов съюз на въжените линии 2020
Индустрия в областта на въжените линии
Фирми, стопанисващи въжени линии (2019/2020 г.) 253
Инвестиции (2020/2021 г.) 423 милиона евро
Превози (зима 2019/2020 г.) 511 милиона
Служители общо (2019/2020 г.) 17.057
Izvor: Trend Top 500
Десетте най-големи транспортни и логистични предприятия в Австрия по нетен оборот в млн. евро (2021):
1. Österr. Bundesbahnen-Holding AG (ÖBB) 4.355,50
2. Gebrüder Weiss Holding AG 2.540,00
3. ÖBB Personenverkehr AG 2.525,50
4. Österreichische Post AG  2.519,60
5. LKW Walter Internationale Transportorganisation AG 2.490,00
6. Rail Cargo Austria AG 1.888,70
7. cargo-partner Group Holding AG  1.806,00
8. Schenker & Co AG 1.719,72
9. Austrian Airlines AG (AUA) 743,00
10. Kühne + Nagel GmbH 621,40

 


Последна актуализация : 03. октомври 2022