Inhalt

Цифри и факти

Standard Content Module
Тук ще намерите данни и числа за значението на бранша: Логистика
listen
 • 2.110

  ново създадени предприятия

  През 2019г. са били създадени около 2.110 предприятия в областта на транспорта.

 • 38.110

  предприятия

  През 2019г. в Австрия действащи предприятия в областта на транспорта са били 38.110.

 • 511

  Mio. Превози

  511 мил. превози са отбелязали австрийските въжени линии през зимата на 2019/2020.

 • 231.811

  заети

  В областта на транспорта през 2019г. са били заети около 231.811 лица.

listen
Източник: Австрийска транспортна икономика. Данни и факти – годишен доклад 2020
Данни за пътната и железопътната инфраструктура 2017
Магистрали в Австрия 20,8 км на 1.000 км²
(Средна стойност ЕС: 17,3 км на 1.000 км²) 
Железопътна инфраструктура в Австрия 48,6 км на 1.000 км²
(Средна стойност ЕС: 59,0 км на 1.000 км) 

Източник: Австрийска транспортна икономика. Данни и факти – годишен доклад 2020
Превозени товари/Товарен превоз 2019
Начин на транспортиране Превозени товари в 1.000 тона Дял в %
Път 402.188 68,4%
Релси 102.575 17,4 %
Тръби 74.673 12,7 %
Корабоплаване по Дунава 8.512 1,4 %
Въздушен транспорт 247 0,04 %

Източник: Австрийската транспортна индустрия. Данни и факти – годишен доклад 2019 г.
Цифри от бранша „Транспорт и движение” 2019 г.
Брой на предприятията в австрийската транспортна индустрия 38.110
от тях новоучредени 2.110
Заети лица 231.811

Източник: Factsheet. Австрийските въжени линии в цифри. Браншов съюз на въжените линии 2020
Индустрия в областта на въжените линии
Фирми, стопанисващи въжени линии (2019/2020 г.) 253
Инвестиции (2020/2021 г.) 423 милиона евро
Превози (зима 2019/2020 г.) 511 милиона
Служители общо (2019/2020 г.) 17.057
Izvor: Trend Top 500
Десетте най-големи транспортни и логистични предприятия в Австрия по нетен оборот в млн. евро (2018):
1. Österr. Bundesbahnen-Holding AG (ÖBB) 5.644,00
2. Rail Cargo Austria AG 2.304,30
3. ÖBB Personenverkehr AG 2.202,10
4. Austrian Airlines AG (AUA) 2.178,00
5. LKW Walter Internationale Transportorganisation AG 2.080,00
6. Österreichische Post AG 1.958,50
7. Schenker & Co AG 1.423,00
8. Kühne + Nagel Eastern Europe AG 1.069,00
9. cargo-partner Group Holding AG 753,00
10. Wiener Linien GmbH & Co KG 613,17

 


Последна актуализация : 15. юни 2021