Inhalt
industry page

Технологии за околната среда

Австрия е на челно място на технологии, които спомагат за опазването на околната среда и подобряват устойчивостта - включително управление на отпадъците, рециклиране, енергийна ефективност, възобновяема енергия, замърсяване на въздуха и управление на водите. Първите в света включват първите енергогенератори в приливни лагуни и първата голяма зелена пивоварна. Технологии за околната среда от Австрия – Surprisingly Ingenious
facts & figures

Цифри и факти - Технологии за околната среда

 • 15,24

  млрд. евро оборот

 • 51.470

  работни места

 • 71,8%

  експортна квота

 • 6,5%

  НИРД-квота

Помощ и лице за контакт

Можем ли да помогнем?

Ние ще Ви свържем с австрийски бизнес партньори и ще Ви информираме за Австрия като бизнес дестинация.

Австрийски компании

 • AIT Austrian Institute of Technology GmbH

  AIT е най-големият извънуниверситетски научноизследователски институт в Австрия.

 • JOANNEUM RESEARCH Forschungsgesellschaft mbH

  Фирма JOANNEUM RESEARCH разработва решения и технологии за икономиката и индустрията в широк спектър от отрасли и извършва научноизследователска дейност на международно равнище.

 • Tiroler Rohre GmbH

  Фирма Tiroler Rohre GmbH разработва, произвежда и предлага на пазара висококачествени тръбни и пилотни системи от ковък чугун за хидротранспорта и специалното подземно строителство.