Inhalt

Цифри и факти - Транспортна инфраструктура / Подземно изграждане

Standard Content Module
Информирайте се тук на базата на няколко избрани факти за значението на бранша: Транспортна инфраструктура / гражданско строителство.
listen
 • 39.262

  предприятия

  Повече от 39.000 предприятия в Австрия спадаха към подразделение Транспорт и движение през 2020г.

 • 67,1

  млн. тона транспорт на стоки

  През 2020г. по тръбопроводи в Австрия бяха транспортирани над 67,1 милиона тона стоки.

 • 41

  патенти

  В патентната статистика в железопътния и релсов сектор Австрия заема първото място в международен план с

 • 250

  тунели

  Железопътната мрежа на Австрийската федерална железница включва 250 тунела.

listen
 
Източник: Австрийската транспортна индустрия. Факти и цифри - Годишен доклад 2021г.
Данни от отдел Транспорт и движение 2020г.                                                                                
Брой компании в австрийската транспортна индустрия  39.262
От които новосъздадени 1.911
Заети лица    211.501
Източник: Австрийската транспортна индустрия. Факти и цифри - Годишен доклад 2021г.
Данни за пътната и железопътната инфраструктура 2018г.                                                       
Гъстота на магистралната мрежа в Австрия  

20,8 км на 1.000 км2

(средно за ЕС: 17,3 км на 1.000 км2

Гъстота на железопътната мрежа в Австрия

59,0 км на 1.000 км2

(средно за ЕС: 48,5 км на 1.000 км2)


Източник: Австрийската транспортна индустрия. Факти и цифри - Годишен доклад 2021г.
Превозени стоки / товарен трафик 2020г.                                                                                         
Транспортен маршрут Обем на транспорта в 1000 тона Дял в %
Уличен 375.552 68,5%
Железопътен 97.512 17,8 %
Тръбопроводи 67.123 12,2 %
Корабоплаване по река Дунав 8.247 1,5 %
Въздушен 188 0,03 %
Източник: Австрийски федерални железници; Федерално министерство на транспорта, иновациите и технологиите, статистика за тунели
Тунели в Австрия                                                                      
Автомагистрали и скоростни пътища Около 175  
  Железопътни тунели на ÖBB    Около 250  Последна актуализация : 13. септември 2022