Inhalt

Цифри и факти

Standard Content Module
Информирайте се тук на базата на няколко избрани факти за значението на бранша: Транспортна инфраструктура / гражданско строителство.
listen
 • 38.110

  предприятия

  Повече от 38.000 предприятия в Австрия спадаха към подразделение Транспорт и движение през 2019г.

 • 74,7

  млн. тона транспорт на стоки

  През 2019г. по тръбопроводи в Австрия бяха транспортирани над 74,7 милиона тона стоки.

 • 41

  патенти

  В патентната статистика в железопътния и релсов сектор Австрия заема първото място в международен план с

 • 250

  тунели

  Железопътната мрежа на Австрийската федерална железница включва 250 тунела.

listen
 
Източник: Австрийската транспортна индустрия. Факти и цифри - Годишен доклад 2020г.
Данни от отдел Транспорт и движение 2019г.                                                                                
Брой компании в австрийската транспортна индустрия  38.110
От които новосъздадени 2.110
Заети лица    231.811
Източник: Австрийската транспортна индустрия. Факти и цифри - Годишен доклад 2020г.
Данни за пътната и железопътната инфраструктура 2017г.                                                       
Гъстота на магистралната мрежа в Австрия  

20,8 км на 1.000 км2

(средно за ЕС: 17,3 км на 1.000 км2

Гъстота на железопътната мрежа в Австрия

59,0 км на 1.000 км2

(средно за ЕС: 48,6 км на 1.000 км2)


Източник: Австрийската транспортна индустрия. Факти и цифри - Годишен доклад 2020г.
Превозени стоки / товарен трафик 2019г.                                                                                         
Транспортен маршрут Обем на транспорта в 1000 тона Дял в %
Уличен 402.188 68,4%
Железопътен 102.575 17,4 %
Тръбопроводи 74.673 12,7 %
Корабоплаване по река Дунав 8.512 1,4 %
Въздушен 247 0,04 %
Източник: Австрийски федерални железници; Федерално министерство на транспорта, иновациите и технологиите, статистика за тунели
Тунели в Австрия                                                                      
Автомагистрали и скоростни пътища Около 175  
  Железопътни тунели на ÖBB    Около 250  Последна актуализация : 17. август 2021