Inhalt

Цифри и факти

Standard Content Module
Австрийската образователна система принадлежи към най-добрите в света. Една от особеностите на австрийската образователна система е тясната връзка между икономиката и образованието.
listen
 • 4,9%

  дял в БВП за образование  

  4,9% от БВП са били изразходвани в Австрия през 2016г. за образование без предучилищното образование, с нарастваща тенденция.

 • 31,3%

  дял на учениците при дуалното обучение

  През 2017г. 31,3% от учениците на гимназиално ниво са били част от комбинираното училищно и фирмено образование, успешната дуална система.

 • 17,5%

  дял на населението с висше образование

  17,5% от населението във възрастовата група от 25 до 64 години са завършили или висше училище или университет (2017).

 • 18

  брой ученици в клас

  18,6 ученици е средностатистическия брой на класовете при началното образование в Австрия, средностатистическия брой при OECD е 21,1 ученика (2018/19).

listen
Източник: Министерство на образованието, науката и научните проучвания
Университети и висши професионални училища в Австрия 2021г.
Обществени университети 22
Частни университети 16
Висши професионални училища 21
Общо: 59
Източник: OECD – образование накратко 2020, профил на държава Австрия
Разходи за образование в Австрия 2017 
Разходи за образование на ученик/студент в долари USD 16.319 
Дял на разходите за образование в БВП 4,9 %Последна актуализация : 07. юни 2021