Inhalt

Services

Standard Content Module
ADVANTAGE AUSTRIA – НАШАТА СВЕТОВНА МРЕЖА Е НА ВАШЕ РАЗПОЛОЖЕНИЕ 
listen

ADVANTAGE AUSTRIA е Външно-търговската организация на Стопанска камара Австрия и е най-големият доставчик на услуги за международния бизнес.

Екипите на ADVANTAGE AUSTRIA са на разположение на международните предприятия при търсенето им на австрийски доставчици. Ние също така сме стратегически партньор за предприятия, които имат интерес към австрийския пазар и желаят да намерят най-подходящите партньори. Дали желаете да намерите австрийски клиенти, място за филиал на Вашата фирма или представителство в Австрия или желаете да получите информация за топ продуктите и услугите на австрийските доставчици – всички пътища водят към ADVANTAGE AUSTRIA.

С мрежа от 100 локации в повече от 70 страни ADVANTAGE AUSTRIA е отлично представена, за да може да консултира и придружава австрийските компании по цял свят.

Търговските представители на АDVANTAGE AUSTRIA съдействат на първо място на австрийските фирми, но също така и на международните компании при създаването на контакти или затвърждаването на вече съществуващи бизнес връзки. Ние съдействаме при теми като навлизане на пазара, подпомагане на съществуваща пазарна дейност, консултация при инвестиране, намиране на локални фирми за доставка и при търсене на задължения.

ADVANTAGE AUSTRIA публикува бюлетини, доклади и браншови списания, оперира с уебсайтове и е силно представена в социалните медии, за да съдейства на австрийските предприятия при пласирането на техните продукти и услуги по цял свят и в същото време да Ви убеди в качеството „made in Austria“. Така организираме стопански мисии, уебинари, форуми, презентации, b2match еvents, конференции, както и групови изложения при международни панаири и съдействаме при пътувания на делегации или организирани пътувания на закупчици в Австрия, за да получат съответните контакти – дали физически, дигитално или хибридно не е от значение.

ADVANTAGE AUSTRIA е международно добре позната платформа и разполага както с богата мрежа от местни, така и с австрийски контакти. По този начин Ви гарантираме, че по всяко време и навсякъде ще получите компетентен отговор на Вашите въпроси и проблеми – услугите са от наша страна, за Вас е ползата.