Inhalt

Цифри и факти

Standard Content Module
Най-големите кредитни институции и застрахователни компании с един поглед.
listen
 • 543

  Брой на кредитните институции

  През 2020г. броят на кредитните институции в Австрия е възлизал на 543.

 • 13,7%

  Спестовна квота

  През 2020г. спестовната квота е възлизала на 13,7% спрямо номиналния разполагаем доход на домакинство, с нарастваща тенденция.

 • 2.833

  Брой жители спрямо банков филиал в Австрия

  На 2.833 жители в Австрия се пада един банков филиал.

 • 27.800

  Заети

  През 2020г. в австрийските застрахователни дружества са били заети около 27.800 лица.

listen
Източник: Австрийска национална банка, Факти за Австрия и нейните банки, 10/2020
Австрийски банки – Основни данни 2019
Резултат за периода 6,7 мрд. евро
Нетен доход от лихви 15,6 мрд. евро
Обща капитална квота в % на рисково претеглените активи 18,7 %
Излишък по текущата сметка на австрийските банки 2019 (дял в БВП) 1,5 %
Източник: Trend Top 500
ТОП-Банки в Австрия според общия счетоводен баланс в мил. евро Eo (2017)
Erste Group Bank AG220.659,00
Raiffeisen Bank International AG - RBI135.146,00
UniCredit Bank Austria AG102.128,00
BAWAG Group46.071,00
Raiffeisenlandesbank Oberösterreich AG40.319,50
Raiffeisenlandesbank NÖ-Wien AG25.711,60
Oberbank AG20.830,61
Steiermärkische Bank und Sparkassen AG15.007,00
Raiffeisen-Landesbank Steiermark AG14.714,60
Hypo NOE Landesbank für Niederösterreich und Wien AG14.368,00
Източник: Асоциация на австрийските застрахователи, годишен доклад 2020
Австрийски застрахователи – основни данни 2020  
Премии в мил. евро18.044
Застраховки живот5.399
Медицински застраховки2.403
Застраховки злополука/обезщетения10.242
Дейности в мил.евро15.575
Застраховки живот7.848
Медицински застраховки1.421
Застраховки злополука/обезщетения6.306
Източник: Trend Top 500
ТОП-Застрахователи в Австрия според обема на премиите в мил. евро (2017)
Vienna Insurance Group AG Wiener Versicherung Gruppe8.509,60
Uniqa Group4.628,00
Generali Versicherung AG2.003,00
Allianz Elementar Versicherungs-AG1.320,20
Wüstenrot Versicherungs-AG503,70
Ergo Versicherung AG496,17
Grazer Wechselseitige Versicherung AG482,04
Merkur Versicherung AG454,00
Zürich Versicherung AG421,00
Helvetia Versicherungen AG406,60


Последна актуализация : 28. юни 2021