Inhalt

Преглед

Standard Content Module
Австрийските компании участват в строителни проекти по целия свят, независимо дали става дума за пътно и мостово строителство, изграждане на кухини или тунели. Добре и умело проектирани сгради, качество и безопасност, както и използване на съвременни технологии – това очакват клиентите по цял свят от австрийските компании за гражданско строителство и транспортна инфраструктура. Тук работят технологичните и пазарни лидери, напр. в областта на тръбните листове, корабните платформи и дренажните решения.
listen

Колкото по-висок е коефициентът на транспорт за определени транспортни потоци, толкова по-силно е конюнктурното влияние в региона. Транспортната инфраструктура често води и до други положителни ефекти като регионално сближаване и създаването на оси за благосъстояние. Австрийските фирми от бранша за подземно изграждане и транспортна инфраструктура предлагат широка гама от услуги: от консултация, планиране и координация до професионално изпълнение и завършване. 

  • Строителство на мостове и магистрали
  • Строителство на тунели
  • Строителство на тръбопроводи и канализация
  • Пътно строителство
  • Железопътно строителство
  • Хидротехническо строителство
  • Специално строителство и друго подземно изграждане

Австрийски фирми имат международно признат опит предимно във връзка със специални проекти за подземно изграждане (пътно строителство, строителство на мостове, изграждане на подземни кухини и тунели), с интелигентни или висококачествени строителни материали и суровини, при продукти като тръби, канализация, отводнителни дренажи и др., както и при специални машини и превозни средства.

Австрия е планинска страна, ето защо строителството на пътища при трудни условия има дълга традиция. Към опита на поколенията в последно време се присъединява тенденцията за дигитализация в строителството. Австрийската транспортна телематика и контролните системи за отчитане на трафика и оптимизиране на транспортните потоци са предпочитани по целия свят.

Образование

Специализираното образование играе голяма роля в отрасъла за подземно изграждане и транспортна инфраструктура. Добрите специалисти са едно от най-важните средства на дадена строителна компания.

В австрийското строителство се предлагат различни обучения - от професионално обучение за зидари или кофражисти, професионална гимназия, обучение за строители до следване в технически институти или университети. Със своя добре обучен персонал австрийската строителна промишленост е конкурентоспособна в световен мащаб.

Устойчиво развитие

Австрийските фирми знаят, че в сектора има един проблем и са намерили решения за него: много често улиците, мостовете, тунелите, които свързват отделните региони, трябва да преминават през зелени площи или защитени зони. При мъдрото планиране се взимат под внимание отрицателните влияния и се прилагат мерки за защита за свеждането им до минимум. Ако се действа внимателно, екологичната защита може да бъде в центъра на вниманието при производството или изграждането на строителни съоръжения; това става например чрез съзнателен избор на строителни материали, при изхвърлянето, при използването на строителни машини с ниски емисии и в крайна сметка при устойчива, енергийна ефективност на сградите. Международните клиенти се възползват от дългогодишния опит на австрийските фирми в тези сфери.

Безопасност и отговорност

Безопасността на строителните обекти и здравословните работни места предпазват работниците и пестят средства. Ето защо трудовата безопасност играе особено важна роля в строителната индустрия. За австрийските фирми трудовата безопасност е част от интегрираните системи за управление. Мерките за безопасност и защита са регламентирани в стандарти, наредби и директиви. Освен това фирмите имат сертификация (ISO) или знак за качество.

Особено от строителни фирми, които непрекъснато сменят строителните обекти, се изисква поемането на отговорност по отношение на различните заинтересовани страни. Много от големите фирми са включили вече въпросът за корпоративната социална отговорност (Corporate Social Responsibility (CSR)) в своето управление. 

Бъдеще

Теми на бъдещето са повишаване приходите от мобилността и транспорта, оптимизацията на транспортните потоци и автономно пътуване чрез информационни и комуникационни технологии (IKT). Все по-важни стават решенията за интермодален транспорт и работата в конфликтната сфера на икономиката и екосистемите.

Последна актуализация : 08. януари 2021