Inhalt

Цифри и факти - Възобновяеми енергийни източници

Standard Content Module
Възобновяемите енергии са двигателят на икономиката на бъдещето в целия свят. С помощта на някои цифри и факти бързо можете да придобиете представа за сектора на възобновяемите енергии в Австрия.
listen
 • 17.932

  работни места

  През 2021г. в бранша на биогоривата са били заети 17.932 лица.

 • 147,6

  Mio. мил. евро оборот соларна термална енергия

  Общият оборот в бранша на соларната термална енергия през 2021г. е възлизал на 147,6 мил. евро.

 • 1.307

  вятърни генератори

  През 2021г. в Австрия в експлоатация са били 1.307 вятърни генератора.

 • 34%

  дял на водната енергия

  Делът на водната енергия при възобновяемите енергийни източници през 2021г. е възлизал на 34%.

listen

Биомаса, слънце и топлинни помпи

Източник: Министерство на климата, околната среда, енергията, мобилността, иновациите и технологиите; Иновативни енергийни технологии в Австрия. Пазарно развитие 2021.
Бранш на биогоривата 2021 
Работни места на пълен работен деноколо 17.932
Общ оборот1,6 милиарда евро
Постигнато спестяване на CO2 в Австрия
чрез използването на биогенни горива
около 10,2  мил. тона
Източник: Министерство на климата, околната среда, енергията, мобилността, иновациите и технологиите; Иновативни енергийни технологии в Австрия. Пазарно развитие 2021.
Котли и горивни камери на биомаса 2021 
Работни места на пълен работен деноколо 7.006
Общ оборот1.712 мил. евро
Експортна квотаоколо 80-85 %
Източник: Министерство на климата, околната среда, енергията, мобилността, иновациите и технологиите; Иновативни енергийни технологии в Австрия. Пазарно развитие 2021.
Бранш на фотоволтаичните системи 2021 
Работни места на пълен работен деноколо 4.529
Постигнато спестяване на CO2 в Австрия чрез
използването на фотоволтаични системи  
953.598 тона
Източник: Министерство на климата, околната среда, енергията, мобилността, иновациите и технологиите; Иновативни енергийни технологии в Австрия. Пазарно развитие 2021.
Бранш на соларните термични системи 2021 
Работни места на пълен работен деноколо 1.200
Общ оборотоколо 147,6 мил. евро
Експортна квота92 %
Постигнато спестяване на CO2 в Австрия чрез
използването на слънчеви колектори
369.917 тона

Източник: Министерство на климата, околната среда, енергията, мобилността, иновациите и технологиите; Иновативни енергийни технологии в Австрия. Пазарно развитие 2021.
Бранш на топлинните помпи 2021 
Работни места на пълен работен деноколо 2.160
Общ оборотоколо 1.015 мил. евро
Експортна квотаоколо 32,8 %
Постигнато спестяване на CO2 в Австрия
чрез използването на топлинни помпи
872.384 тона


Водна и вятърна енергия в Австрия

Източник: Министерство на климата, околната среда, енергията, мобилността, иновациите и технологиите. Енергия в Австрия 2021
Водна енергия  2020
Дял в първичното производство на енергия 28,8%
Дял при възобновяемите енергийни източници 34,0%
Инсталирана мощност малки ВЕЦ  357,5 МВ
Източник: ИГ Вятърна енергия, Вятърна енергия в Австрия 2021
Вятърна енергия 2021
Брой на вятърните електроцентрали 1.307
Обща мощност 3.300 MВ
Производство на ток от вятърна енергия на година 8,5 мрд. кВч
Спестени  CO2 емисии  3,7 мил. тона
Работни места  около 5.000


Последна актуализация : 07. септември 2022