Inhalt

Цифри и факти

Standard Content Module
Възобновяемите енергии са двигателят на икономиката на бъдещето в целия свят. С помощта на някои цифри и факти бързо можете да придобиете представа за сектора на възобновяемите енергии в Австрия.
listen
 • 18.376

  работни места

  През 2020г. в бранша на биогоривата са били заети 18.376 лица.

 • 131

  Mio. мил. евро оборот соларна термална енергия

  Общият оборот в бранша на соларната термална енергия през 2020г. е възлизал на 131 мил. евро.

 • 1.307

  вятърни генератори

  През 2020г. в Австрия в експлоатация са били 1.307 вятърни генератора.

 • 28,5%

  дял на водната енергия

  Делът на водната енергия при възобновяемите енергийни източници през 2019г. е възлизал на 28,5%.

listen

Биомаса, слънце и топлинни помпи

Източник: Министерство на климата, околната среда, енергията, мобилността, иновациите и технологиите; Иновативни енергийни технологии в Австрия. Пазарно развитие 2020.
Бранш на биогоривата 2020 
Работни места на пълен работен деноколо 18.376
Общ оборот1,6 милиарда евро
Постигнато спестяване на CO2 в Австрия чрез използването на биогенни гориваоколо 9,2  мил. тона
Източник: Министерство на климата, околната среда, енергията, мобилността, иновациите и технологиите; Иновативни енергийни технологии в Австрия. Пазарно развитие 2020.
Котли и горивни камери на биомаса 2020 
Работни места на пълен работен деноколо 4.198
Общ оборот1.016 мил. евро
Експортна квотаоколо 80 %
Източник: Министерство на климата, околната среда, енергията, мобилността, иновациите и технологиите; Иновативни енергийни технологии в Австрия. Пазарно развитие 2020.
Бранш на фотоволтаичните системи 2020 
Работни места на пълен работен деноколо 2.755
Постигнато спестяване на CO2 в Австрия чрез използването на фотоволтаични системи  888.063 тона
Източник: Министерство на климата, околната среда, енергията, мобилността, иновациите и технологиите; Иновативни енергийни технологии в Австрия. Пазарно развитие 2020.
Бранш на соларните термични системи 2020 
Работни места на пълен работен деноколо 1.100
Общ оборотоколо 131 мил. евро
Експортна квота84 %
Постигнато спестяване на CO2 в Австрия чрез използването на слънчеви колектори345.637 тона

Източник: Министерство на климата, околната среда, енергията, мобилността, иновациите и технологиите; Иновативни енергийни технологии в Австрия. Пазарно развитие 2020.
Бранш на топлинните помпи 2020  
Работни места на пълен работен деноколо 1.721
Общ оборотоколо 870 мил. евро
Експортна квотаоколо 32,8 %
Постигнато спестяване на CO2 в Австрия чрез използването на топлинни помпи832.853 тона


Водна и вятърна енергия в Австрия

Източник: Министерство на климата, околната среда, енергията, мобилността, иновациите и технологиите. Енергия в Австрия 2020
Водна енергия  2019
Дял в първичното производство на енергия 28,5%
Дял при възобновяемите енергийни източници 34,2%
Инсталирана мощност малки ВЕЦ  368   МВ
Източник: ИГ Вятърна енергия, Вятърна енергия в Австрия 2020
Вятърна енергия 2020
Брой на вятърните електроцентрали 1.307
Обща мощност 3.120 MВ
Производство на ток от вятърна енергия на година 7 мрд. кВч
Спестени  CO2 емисии  3 мил. тона
Работни места  3.700

Последна актуализация : 04. октомври 2021