Inhalt
industry page

Нови материали / Свързващи компоненти

Новите материали и сплави носят конкурентно предимство на много промишлености, включително автомобилна, въздухоплавателна, химически и медицински технологии и науки за живота. Измежду много други приложения те могат да удължат живота на батериите за мобилни телефони и да повишат качеството на живот за хора с медицински импланти. Нови материали и свързващи компоненти от Австрия – Surprisingly Ingenious
facts & figures

Цифри и факти - Нови материали / Свързващи компоненти

 • 1.700

  Заети лица

 • 177,46

  Млн. Евро НИРД изделия от каучук и пластмаса

 • 98,1

  Млн. евро НИРД стъкло, стоки от камък и пясък (чакъл)

 • 86,4

  Млн. евро НИРД цветни метали, леярни за леки и тежки метали

Помощ и лице за контакт

Можем ли да помогнем?

Ние ще Ви свържем с австрийски бизнес партньори и ще Ви информираме за Австрия като бизнес дестинация.

Австрийски компании

 • AIT Austrian Institute of Technology GmbH

  AIT е най-големият извънуниверситетски научноизследователски институт в Австрия.

 • JOANNEUM RESEARCH Forschungsgesellschaft mbH

  Фирма JOANNEUM RESEARCH разработва решения и технологии за икономиката и индустрията в широк спектър от отрасли и извършва научноизследователска дейност на международно равнище.

 • ANDRITZ HYDRO GmbH

  Фирма ANDRITZ Hydro се нарежда сред водещите световни доставчици на електромеханично оборудване и сервизни услуги за водноелектрическите централи.