Inhalt

Преглед

Standard Content Module
Най-големият вдигащ се мост в света, пречиствателна станция за отпадни води в Обединените арабски емирства, изграждане на ефективен състезателен самолет – това са само някои от примерите за австрийски инженерни услуги. В тяхната основа стоят първокласно обучение, търсене на устойчиви решения, разнообразни умения и добро сътрудничество. Това са нещата, които чуждестранните клиенти могат да очакват от служителите на 7700-те инженерни фирми в Австрия.
listen

Технически услуги за ежедневието

Инженерните услуги са многообразни и повсеместни. Австрийските инженерни бюра работят в повече от 50 различни специализирани области, например:

  • строителна физика
  • електротехника
  • вътрешна архитектура
  • инсталационна техника
  • селскостопанска техника и водно стопанство
  • ландшафтно планиране и ландшафтна архитектура
  • машиностроене

Всички те осигуряват качеството на живот и комфорта. Една от най-висшите цели в този процес е опазването на ресурсите. По консултантски въпроси, изготвянето на проекти и студии, и провеждането на проучвания за контрол на изпълнението и приемането на проектите: инженерите участват на всички етапи.

Запазването на жизнеспособна среда, създаването на икономични и полезни сгради, прилагането на нови технологии и партньорското поведение в работата и изпълнението на поръчките през целия жизнен цикъл са ключови ориентири в бранша.

Инженерни услуги от Австрия за целия свят

Австрийско инженерно бюро на пристанището в Ротердам отговаря като главен проектант за подвижен мост - от предварителния проект до реализацията. Както изграждането на основите и стълбовете във водата, така също и ограниченото пространство се оказали специално предизвикателство пред планирането и изпълнението на проекта. При регулярната експлоатация новият мост осигурява два отвора за преминаване на кораби както и връзка за движението по магистралата и за железопътния транспорт. Когато мостът е повдигнат, е възможно преминаването на контейнеровози от открито море. 

Новият австрийски метод за изграждане на тунели (New Austrian Tunnelling Method (NATM)) е международен метод, който се използва успешно от дълго време. И сега австрийските изследователски екипи усъвършенстват процесите и работят върху по-нататъшното разработване на алтернативни методи.

Австрийска проектантско-консултантска фирма, която е специализирана за големи проекти в секторите нефт и газ, енергетика, вода и транспортна инфраструктура, и работи по интердисциплинарни мащабни проекти, участва в Трансанадолския газопровод в Турция, във водноелектрически проекти в Лаос и в санирането на летище в Туркменистан.

Разработването на напълно стабилизирана мултисензорна платформа за дистанционно наблюдение с помощта на лек самолет е постижение на австрийския инженеринг. Разработената за тази цел стабилизираща система е уникална в световен мащаб, подобрява значително качеството на данните и е много рентабилна.

Австрийско съоръжение за десулфуризация на димните газове в завода за никел в Норилск (Русия) допринася решително за опазването на околната среда на целия Северен полярен кръг. Мегапроектът, състоящ се от общо 25 отделни съоръжения, е подготвян при трудни условия: почти непрекъснат мраз, температури до минус 57 ° C, замръзнала почва, доставки само по морски или речен път и при текуща експлоатация.

Придаване облик на бъдещето

Всеки, който ще строи сгради в бъдеще, ще прави това при социално-икономически и обществени рамкови условия, които значително се различават от днешните. Промените в климата ще окажат значително влияние върху проектирането, изграждането и експлоатацията на сградите. Новите материали и методи разкриват възможности за посрещането на тези предизвикателства.

В бъдеще голяма част от човечеството ще живее в така наречените “мега градове”, които поставят нови изисквания към мобилността, енергията, управлението на отпадъците и водите, строителството на промишлени и жилищни сгради, и развлекателните съоръжения. 

През последните години обществото и трудовият свят се промениха силно поради нарастващата дигитализация. На практика използването на специален софтуер във всички отрасли се разбира от само себе си. Технологията за информационно моделиране на сгради („Building Information Modeling (BIM)”) е неразделна част от цифровизацията в строителната.

индустрия и непрекъснато се утвърждава в международен мащаб. В бъдеще BIM ще влияе значително на веригата на стойността в строителството и ще доведе до организационни промени в етапите на строителния процес.