Inhalt

Преглед

Standard Content Module
Всяка година австрийският дизайн става особено видим по улиците и в търговските центрове на над 120 държави заради коледното осветление, проектирано в Австрия. Това е само една от областите, където австрийските дизайнери се отличават в международен план. Страната заема уникално място на световната карта на дизайнерите, защото се намира в сърцето на Европа, между поезията на италианския дизайн, инженерното изкуство и финеса на германския дизайн и новите творчески течения на Източна Европа. Дизайнът от Австрия е световно признато и търсено съчетание, което се отличава със специален характер.
listen

Браншът дизайн се състои от няколко сектора. Услугата продуктов дизайн, наричана още индустриален дизайн, се занимава с проектирането на серийни и/или промишлени продукти. Графичният дизайн е визуалното изобразяване на съдържащите се в графичните елементи писмени и образни послания, и улеснява разбирането и привлича вниманието. При социалния дизайн човекът е в центъра на вниманието. Други сфери на дизайна са интериорния и модния дизайн.

Техника - материал - форма

За австрийския дизайн са характерни три фактора:

  • мания за високо техническо ниво. Австрийският дизайн съдържа много техническо ноу-хау.
  • любовта към материала. При работата с материалите се подхожда много открито, независимо дали става дума за високотехнологични, рециклируеми или новооткрити (естествени) материали.
  • пестеливи стилни елементи, комбинирани с чувство за хумор и лека закачка.

Мобилност и още нещо

„Mobility Design“ от Австрия присъства на световната сцена от пожарни автомобили, влакове и мотоциклети за световни първенства до електрически сгъваеми велосипеди. Австрийският дизайн определя също и света на кристалите, защото през 1892 г. в Австрия е разработена машина, която можела да шлифова кристала на промишлена основа. Днес дизайнът на кристални фигурки, на прецизни оптични инструменти и кристални бижута от Австрия се цени в повече от 170 страни. Ортеза за гърба, проектирана в Австрия, получи немската награда за дизайн и наградата IF Design Award - няколко примера за международно признат дизайн от Австрия.

Пионери по традиция

В австрийската история на дизайна има много творци пионери. Тук трябва да споменем Адолф Лоос като реформатор на модернизма, Карл Аубьок като новатор в стила в следвоенния период и Ханс Холайн като предвестител на постмодернизма. Австрийските дизайнери успяват и днес да утвърдят Австрия в международен мащаб като страна на дизайна, като поставят нови тенденции встрани от преобладаващото направление и със своите иновациите са в крак с времето.

Наука и изследователска дейност

Повече от 60% от дизайнерите в Австрия имат академично образование. Институтът по дизайн към Университета за приложно изкуство във Виена е една от най-важните образователни институции в европейското пространство и укрепва националната и международната мрежа на дизайнерските опит и знания във Виена. Следването се характеризира с обмяна на знания в малки групи и интензивен контакт между преподаватели и студенти, експериментален и свободен избор на проекти, както и работни семинари и доклади на национални и международни експерти.

Обменът на знания между дизайнери, технологични компании, университетски изследователски лаборатории, индустрия и мозъчни тръстове постоянно се оптимизира. Творците на дизайн играят централна роля в разработването на концепции от изследователските лаборатории и фабрики до готовите за пазара продукти. Услугите на дизайнерските бюра все повече се превръщат в ключов фактор, с който техните клиенти си осигуряват по-добри резултати в условията на конкуренция. Сътрудничеството с дизайнерите все повече се възприема от науката, бизнеса и индустрията като ценна инвестиция.

Дизайн и отговорност

Екодизайнът, наричан също екологичен дизайн или устойчив дизайн, е самостоятелна дизайнерска дисциплина, която има важно значение в Австрия. Тя се съобразява с принципите на устойчивото развитие. Целта на екодизайна е чрез интелигентно използване на ресурсите да постигне възможно най-голяма печалба за всички участници по веригата на добавената стойност при минимално въздействие върху околната среда и социално справедливи условия.

Също така в разрастващата се сфера на зеления дизайн в Австрия има отлични примери като мобилен, сгъваем фотодиоден панел, който автоматично се насочва към слънцето и така може навсякъде да генерира максимално количество електроенергия. И при това изглежда добре - още едно доказателство за австрийски дизайн, който привлича вниманието и служи като аргумент за продажба.